Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se




Banlottning


 

Traditionellt i friidrotten rådde fri lottning av banorna hela vägen från försök till final. Men allteftersom tiden gick började alltfler tycka att skillnaderna var så pass stora mellan att få en "bra" resp en "dålig" bana att det var t o m osportsligt att slumpen skulle få fritt styra banfördelningen i semifinaler och finaler. 
 

Dessutom var det dåligt för både tävlande och publik att "man-mot-man"-momentet om segern riskerade att saboteras helt av att huvudfavoriterna kunde hamna upp till sju banor ifrån varandra.

Lösningen på detta blev att IAAF 1985 införde en regel om grupplottning av banorna, där (enl seedningsordning baserad på resultaten i föregående omgång) den bättre hälften lottades på banorna "i mitten" och den sämre hälften på banorna längst in och längst ut.

Detta har också fungerat bra vad gäller de allra bästa, i de allra flesta fall blir det som önskat så att medaljuppgörelserna på mästerskapen utspelar sig "tight" i mitten. Men då kom fokus i kampen för "rättvisa" i stället att flyttas till förutsättningarna för den "sämre" hälften.

Bedömare började peka på att - för löpare av internationell seniorelitklass - gjorde den relativa snävheten på de innersta banorna dessa klart mer svårlöpta än de yttersta banorna. Att den som var nr 5 i seedningsordningen riskerade att få den sämsta banan (innern) av åtta kändes inte rättvist.
 

Nu gäller tre lottningsgrupper!


Detta ledde fram till en modifiering av systemet för grupplottning där den sämre gruppen i sin tur delades upp i undergrupper där den bättre skulle lottas på ytterbanorna och den sämre på innerbanorna.

För åtta banor blir det alltså så här:

* Seedningsnr 1-4 lottas på bana 3-6
* Seedningsnr 5-6 lottas på bana 7-8
* Seedningsnr 7-8 lottas på bana 1-2

För sex banor gäller följande nationella lösning:

* Seedningsnr 1-2 lottas på bana 3-4
* Seedningsnr 3-4 lottas på bana 5-6
* Seedningsnr 5-6 lottas på bana 1-2


Detta gäller alltså utomhus samt vid rakbanelopp inomhus. För rundbanelopp vid SM-tävlingar inomhus (normalt bara 4 banor) finns speciellt system konstruerat.