Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se

Under inledningen av 2010 kommer en ny upplaga av den svenska regelboken "Tävlingsregler för friidrott" att publiceras, där de nyheter som beslutats av IAAF för de internationella reglerna har arbetats in i vår svenska text.

Den internationella reglerna får ju automatisk giltighet också nationellt och lokalt i Sverige.

Här presenteras utförligt de viktiga ändringar som alltså gäller tävlingar på alla nivåer fr o m årsskiftet 2009/2010.

Se förteckningen i högerspalten ("Avdelningar") för de sju huvudavsnitten i informationen om regelnyheterna!