Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se
Övrigt


 

Vid sidan av de tidigare avhandlade sex huvudområdena för nya regler har det gjorts ytterligare en hel del justeringar i de internationella tävlingsreglerna.


Merparten av dessa ändringar berör dock speciella situationer kopplade till internationella mästerskap eller är av redaktionell karaktär (dvs ändrad formulering men i princip oförändrat innehåll).

Men ytterligare ett par punkter förtjänar att uppmärksammas här:
 

Häckpassage

Den tidigare paragrafen (kap F 4.13.6.4) om att man inte får "passera över häck på annan bana" har strukits.

Resonemanget är att den är sakligt överflödig eftersom övriga regler om att man måste passera över alla häckar på den egna banan i praktiken gör det omöjligt att passera över någon annan häck.

Fast vi minns ju situationen i Osaka-VM 2007 där Susanna Kallur stördes/hindrades av att en konkurrent drog sitt andraben delvis över häcken som stod på Sannas bana.

Förmodligen har den tidigare paragrafen sin grund just i att en tävlande skall ha "ensamrätt" på sina häckar och inte behöva riskera att störas av en konkurrent som går delvis vid sidan av häcken på den egna banan.

Dock kan sådant agerande även i fortsättningen beivras - fast då med hjälp av den generella störningsregeln (kap F 4.1.4).

 

Slägghandtag

Utformningen av slägghandtagen har varit någon av en följetong under de senaste år, där förslag som lagts fram och godkänts av kongresserna för att sedan visa sig nödvändiga att dra tillbaka.

Nu känns det dock som om man till slut hittat en lösning med förutsättningar att hålla. Man har nämligen gett upp ambitionen att standardisera design och mått in i minsta detalj och i stället valt att lägga fast ett par baskriterier:

Handtaget skall vara symmetriskt och ha en längd (innermått) av högst 110 mm.

Man har alltså tagit bort såväl den tidigare maxbredden (önskemål från kastare med stora händer) som skrivningarna om triangelliknande form och utformning av själva greppet.

Anm: De tidigare kraven om att handtaget skall vara utan "gångjärn" och att det inte får kunna töja sig för mycket gäller fortsatt.