Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se
Skiljehopp- och lopp


 

Eftersom tävlingar – i synnerhet mästerskap – går ut på att få fram EN vinnare har friidrotten traditionellt haft ett antal regler avsedda att lösa upp situationer där det blivit "dött lopp" om förstaplatsen. Men i praktiken är det egentligen bara i höjd/stav som denna situation uppstått med någon frekvens.
 

I övriga hopp/kast har det i modern tid aldrig hänt i ett mästerskap att befintliga särskiljningsregler (att jämföra näst bästa, tredje bästa osv) inte varit tillräckliga för att skilja ut en vinnare även i de fåtaliga fall där allra bästa hoppet/kastet varit lika långt som för en annan tävlande.

I löpning har målfototekniken möjliggjort tillförlitligt särskiljande ända ned på tusendelarna och det har också alltid varit tillräckligt, åtminstone om man som i de internationella mästerskapen tar målfoto från både ut- och insidan av banan.

Och även om det någon gång kanske hänt att man ändå inte kunnat särskilja de två främsta har i praktiken möjligheten att genomföra ett speciellt skiljelopp ("att springa om") för att få fram en vinnare aldrig utnyttjats.
 

Löpning, längd/tresteg och kast: Avskaffat

Mot denna bakgrund har Internationella Friidrottsförbundet IAAF nu helt enkelt tagit bort de i praktiken aldrig utnyttjade reglerna om extra skiljelopp i löpning och om extra skiljehopp/kast i längd, tresteg och kast.

Skulle det trots allt någon gång i framtiden uppstå en situation där de vanliga reglerna inte ger en separation av de två främsta på ett mästerskap så kommer det alltså också officiellt att bli en delad förstaplats.
 

Höjd/stav: Inte längre obligatoriskt

Vad gäller höjd/stav – där sannolikheten för delad förstaplats med vanliga regler är klart störst – bibehåller man skiljehoppet, men med en viktig förändring: Det är inte längre ett obligatorium som gäller för alla tävlingar – stora som små – utan endast en möjlighet som man faktiskt kan avstå från att utnyttja.

Bakgrunden är att varken arrangörer eller – framförallt – berörda aktiva i allmänhet på en vanlig gala el motsv är speciellt intresserade av att efter att ha avslutat en lång tävling ge sig in i ett skiljehoppande för att spräcka upp en delad förstaplats. Detta har visat sig i att åtminstone den ena – ibland båda – helt enkelt vägrat att hoppa (p g a skada eller slitenhet).

Det var något som dåvarande regler inte klarade av att hantera och situationen som uppstod kunde bäst beskrivas som förvirrad. Om det inte blev något skiljehopp, vem var då den ensamme vinnaren? Eller var det delad förstaplats trots att det inte var "tillåtet"?

Som reglerna var skrivna måste dessutom den som kunde tänka sig att hoppa vidare ändå hålla på i sin ensamhet till dess han/hon klarade en höjd för att formellt kunna utses till vinnare.

De nya bestämmelserna

För att komma till rätta med alla problem av denna typ har nu regeln om skiljehopp förändrats enl följande:

1. Arrangör kan i förväg bestämma att man inte kommer att tillämpa skiljehopp i händelse av en delad förstaplats efter avslutad ordinarie tävling.

2. Grenledare kan besluta att inte köra skiljehopp om han/hon finner det lämpligt och/eller om alla berörda aktiva meddelat att det inte är intresserade. Grenledare kan också besluta om att avbryta skiljehopp av samma skäl.

3. Om en aktiv i ett pågående skiljehopp avstår från att hoppa tilldöms den andre segern utan att behöva klara någon ytterligare höjd ("seger på walkover").

Konsekvensen av förändringen från obligatorium till möjlighet lär bli att skiljehopp troligen kommer att genomföras bara när mästerskapstitlar på minst nationell nivå står på spel. Verkligheten har ju tydligt visat att de aktiva annars inte är intresserade.

Ny definition av starthöjd 

När det gäller själva genomförandet av ett ev skiljehopp är reglerna oförändrade så när som på att valet av starthöjd definieras litet annorlunda än tidigare:

Skiljehopp skall inledas på höjden som i det på förhand fastställda höjningsschemat följde efter den sist klarade.

Tidigare gällde "lägsta höjd man rivit ut sig på" vilket i de allra flesta fall innebar samma höjd som den nya definitionen. Bara om båda hopparna stått över höjden efter den sista man klarade blir det skillnad.