Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se
Skydd, tejpning m m


 

I regelboken har det tidigare spritt över grenarna funnits diverse bestämmelser om användade av olika typer av skydd och tejpning i skadeförebyggande syfte.
 

Det har handlat om bälten för att stödja ryggen i kast, armbågsskydd i spjut, lindning av handleden i kula, stödtejpning av fingrar i kast osv.

Så sent som för två år sedan införde IAAF t o m en "generalklausul" om att alla typer av skydd/stöd utom det som uttryckligen specificerats som godkänt måste vara medicinskt betingat och anmälas i förväg för godkännande och registrering hos IAAF.
 

Allt är tillåtet, men ....

Detta upplägg var naturligtvis helt ogenomförbart i praktiken och nu har IAAF gjort närmast en helomvändning i sin inställning till frågan och så att säga retroaktivt legaliserat den situation som har rått i verkligheten:

För att förebygga att skada uppstår eller förvärras får tävlande använda skydd, tejpning el dyl om det inte innebär en fördel idrottsligt.

Självklart finns det dock några förbehåll och villkor, där det viktigaste är att man alltid skall vara beredd att låta grenledare inspektera och kontrollera skyddet/anordningen.
 

Inga "tekniska anordningar"

En bra grundprincip att följa är att konstruktionen skall vara "mjuk". Läderbälten, vulkanskydd och stödlindningar/tejpningar är exempel på det som avses med "inte innebär en fördel idrottsligt".

Vad som däremot inte är tillåtet är "tekniska anordningar" av typ metallskenor eller ännu mer avancerade konstruktioner. Det är fortsatt den aktive som skall göra resultaten av egen kraft.

Vad gäller tejpning av kasthand finns fortfarande ett uttryckligt förbud mot att tejpa ihop två eller flera fingrar. Däremot är det nu alltså fritt fram med all annan typ av tejpning på handen, något som ju tidigare bara godkänts för att skydda öppna sår.
 

För bättre grepp i kula/diskus

I sammanhanget kan det också vara viktigt att nämna att det i fortsättningen i kula och diskus är tillåtet med talk/kritpulver el motsv också direkt på redskapet - alltså inte bara på de egna händerna - för att förbättra greppet

Även här handlar det om en anpassning till en på många ställen i världen redan rådande praxis. Dessutom var det formella förbudet mot att att "pudra" själva redskapet i praktiken helt verkningslöst eftersom man fick ta i redskapet med "genompudrade" händer.

Observera att det fortfarande är förbjudet med klister på redskapet (och därmed också på händerna). Det man använder på kulan/diskusen måste ju gå att direkt ta bort igen eftersom redskapet skall vara "rent" för användning av nästa tävlande.