Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se
Starten

 

I fortsättningen medför (utom i mångkamp, se nedan) varje tjuvstart omedelbar diskvalifikation för den/de ansvariga aktiva. Regeln gäller på alla tävlingar från den lokala ungdomstävlingen hela vägen upp till VM och OS.


Tjuvstartsregeln har varit den mest uppmärksammade och diskuterade under de senaste tio åren - och det kommer alldeles säkert att även framöver uppstå situationer som får diskussionerna att blossa upp igen.

Men samtidigt är förändringen nu klar och tydlig och innebär hanteringsmässigt snarast en förenkling. Dessutom slipper man den orimlighet regellogiskt som den sedan 2003 gällande tidigare regeln innebar, då alla tjuvstarter ju inte "var lika inför lagen" (första tjuven "kostade" den ansvarige ingenting, medan alla andra tjuvar resulterade i diskvalifikation).

Att det ändå emellanåt lär komma att bli kontroverser och diskussioner beror på att det inte alltid är enkelt för starters att fastställa vilken aktiv som var den verkligt ansvarige. Med tanke på påföljdens definitiva karaktär (utesluten ur tävlingen) är det oerhört viktigt att aldrig fel person blir "dömd".

Starters kan ju missa ett "ryck" och i stället peka ut löparen på banan intill som lurats iväg av rycket. Detta är dessutom en situation där inte ens elektronisk startkontroll garanterar att den skyldige, alltså den som orsakat tjuvstarten, blir rätt identifierad.
 

Starterns ansvar och roll

Dock: Är det så att starters inte är absolut säkra vem av de tävlande som orsakat en tjuvstart är lösningen att avstå från att utdöma något straff.

Samtidigt måste man förstå att den nya regeln alldeles säkert kommer att påverka de aktivas beteende. Benägenheten att chansa eller på något annat sätt agera på ett sätt som innebär att man riskerar diskning lär minska ordentligt.

Det ligger också ett stort och viktigt ansvar på starters för att övergången till den nya startregeln skall fungera bra. Man bör – i alla fall nu under inomhussäsongen – vara noga med att före varje start göra alla aktiva uppmärksamma på regeländringen.

Extra viktigt är förstås information och gott pedagogiskt handlag på barn- och ungdomstävlingar där de aktiva är både unga och orutinerade och där "tjuvstarter" handlar om ovana och nervositet snarare än om att försöka chansa sig till en fördel.
 

Mångkamp

I mångkamp gäller i fortsättningen den "gamla" startregeln, dvs att första tjuvstarten innebär en varning för hela fältet medan varje därefter följande tjuvstart medför diskvalifikation.

Mångkamparna har alltid haft en något "snällare" tjuvstartsregel än de individuella sprinterna och så kommer det alltså att bli också i fortsättningen.
 

Personlig varning

Förutom en "normal" tjuvstart kan det hända andra saker som tvingar starters att avbryta och ta om startprocessen. Några exempel är att någon aktiv är väldigt sen med att följa startkommandona, eller tvingar fram ett avbrott genom att räcka upp handen eller stör sina medtävlande. Det här är störningar som vi varit nästan helt förskonade från i svenska tävlingar men som förekommer internationellt.

Tidigare var påföljden för den tävlande samma som för en "felaktig start", men i fortsättningen skall dessa förseelser i stället ses som "osportsligt uppträdande" och föranleda en personlig varning utan koppling till själva startmomentet.

Dock: En andra sådan "personlig varning" i samma tävling för samme aktive medför diskvalifikation för honom/henne.
 

Signalkort

Med tanke på alla olika typer av situationer som alltså kan tänkas uppstå i samband med en start är det oerhört viktigt att alla aktiva i loppet får klar och tydlig information om vad som gäller för dem inför nästa startförsöket.

Muntlig information kan missförstås eller var svår att ta till sig för en aktiv under den stress som gäller i samband med en start. Det bästa sättet att förmedla sådan information är därför att använda färgade signalkort som hålls upp framför de aktiva.

Många starters gör detta redan nu, men det är en stark rekommendation att systemet i största möjliga utsträckning används generellt på alla tävlingar. Dels för att det som sagt är tydligt för alla berörda, dels för att de aktiva är bekanta med det när de kommer ut på större tävlingar nationellt och internationellt.

Tre signalkort används enl följande färgsystem:

* Grönt = Ingen påföljd
* Gult = Varning
* Rött = Diskvalifikation

Korten skall visas tydligt för varje tävlande. T ex vid en "personlig varning" blir det gult för den felande och grönt för alla övriga.