Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Nya regler
fr o m 2014


Vid årsmötena 2013 och 2014 har ett antal nya regler beslutats som träder i kraft utomhussäsongen 2014. Alla nya reglerna finns i 2014 års regelbok, och istället för att behöva leta i boken efter alla ändringar finns nedan en kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna.

 

1. Nya distanser

Ett antal löpsträckor förändras i det centrala grenprogrammet införs 2014 (tidigare sträckor inom parentes).

 

P19 400 m häck (300 m häck)
P15 80m (100m)
P15 80m häck (100m häck)
P15 4x80m (4x100m)
P13 60m (80m)
P13 200m häck (ny)
P13 5x60m (4x80m)
F19 400 m häck (300m häck)
F15 80m (100m)
F15 4x80m (4x100m)
F13 60m (80m)
F13 200m häck (ny)
F13 5x60m (4x80m)

 

Häckhöjden 68.6 cm införs i kort häck för F13 och 200 meter häck för 13-åringar läggs också in i grenprogrammet. På 200 meter häck används den lägsta häckhöjden 68,6 cm för både F13 och P13.

 

2. Stafettdistanser

Även ett antal stafettdistanser förändras, några som en konsekvens av ovanstående, men dessutom läggs stafett 1000 meter till för P19 och 22-årsstafetten blir 3x400 meter istället för 4x400 meter.

 

M22 3x400 m (4x400 m)
P19 1000 m (4x400 m)
P15 4x80 m (4x100 m)
P13 5x60 m (4x80 m)
K22 3x400 m (4x400 m)
F15 4x80 m (4x100 m)
F13 5x60 m (4x80 m)

 

3. Kastredskap

Några nya kastredskap införs och 3kg-släggan får längre sträng än tidigare, allt för att närma sig IAAF:s grenprogram.

 

P13 Nya släggspecifikationer
F17 3kg slägga (4kg)
F17 500g spjut (600g)
F15 0.75kg diskus (0.6kg)
F15 500g spjut (400g)

 

4. Mångkamp

För P15 införs 80 meter häck i mångkampen och för 13-åringarna byts boll ut mot spjut sedan regeln om tillåten bak/plattlandning införts för åldersgruppen.

 

Alla ändringar finns också samlade i 2014 års regelbok, som nu går att beställa och att ladda ner som pdf (se länk i högerspalten).