Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Förtydligande gällande skor
som får användas vid tävling


Arena - Inomhus - Landsväg - Terräng

Uppdaterat 2 februari 2021För att ett tävlingsresultat ska vara giltigt i internationell statistik, samt för att kunna godkännas som rekord, krävs att de skor som används lever upp till ett antal kriterier, som ska vara uppfyllda i seniorklass samt i åldersklasserna M/K 22 och P/F 19.

 


Den tävlandes ansvar


Blanketten "Athlete Shoe Declaration Form" ska fyllas i (ett exemplar för varje skomodell som ska användas) och lämnas in till arrangören, antingen före tävlingen eller i samband med nummerlappsutdelning/ avprickning på tävlingsdagen.

Om ortopediska inlägg används måste medicinska skäl beskrivas i rutan "Orthotics" på skoblanketten. Observera att sådana iläggssulor inte får innehålla kolfiber-/nylonplattor.


Arrangörens skokontroll


Vid varje tävling som innehåller grenar för seniorer samt M/K 22 och/eller P/F 19 ska arrangören kontrollera att de aktivas skor är regelrätta.

Efter att "Athlete Shoe Declaration Form" samlats in från de aktiva sker kontrollen enligt nedanstående:

1: Kontrollera om den skomodell som den aktive tänker tävla i finns med på senaste versionen av World Athletics Shoe Compliance List.
Om skomodellen finns med på listan, och den tävlande inte har för avsikt att använda några iläggssulor, är skon godkänd att tävla i utan ytterligare kontroll.

2: Om den tävlande använder en skomodell som inte finns med på "skolistan", eller skor med personliga iläggssulor.
I dessa fall ska mätning av skosulan ske. Sulans tjocklek mäts inklusive eventuella iläggssulor, mitt under hälen. Skon är godkänd att tävla i om dessa mått inte överskrids:

  • Landsvägslöpning: 40mm
  • Terränglöpning: 25mm
  • Löpgrenar på arena som är 800m eller längre: 25mm
  • Tresteg: 25mm*
  • Övriga hopp- och kastgrenar: 20mm*
  • Löpgrenar som är kortare än 800m: 20mm
(För skor som är större än storlek 42 tillåts ovanstående mått plus 1mm.)

* I teknikgrenar får sulan inte vara tjockare under fotbladet än under hälen.

3: Om den tävlande har fyllt i rutan "Orthotics" på skoblanketten
En tävlande som har fyllt i rutan "Orthotics" och använder ortopediska inlägg av medicinska skäl (som kan styrkas) får tävla i skorna även om sulorna överskrider maximimåtten ovan.

4: Om skon inte är godkänd för tävling efter ovanstående kontroll
Kommentaren 'Uncertified TR5.5' anges till höger om resultatkolumnen för de aktiva som har tävlat i skor som inte uppfyller regelverket, eller skor som inte har kontrollerats av arrangören. Sådana resultat kan inte bli aktuella att godkänna som rekord, och kan heller inte godkännas för internationell statistik, som underlag för världsranking eller kval till internationellt mästerskap.


Vid svenska rekord


I händelse av svenskt rekord ska vid rekordanmälan arrangören redovisa vilken skomodell den tävlande använde. Dessutom bör foto bifogas.

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-post
 
Blanketten Athlete Shoe Declaration Form och aktuell lista över vilka (nya) skomodeller som är godkända för tävling finns på WAs hemsida. Klicka på "Manuals and guidelines"