Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 27 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Aktuella startprocedurer
(fr o m 2013)


startkort13mixL.jpg
 
Under senare år har de internationella startreglerna genomgått ett flertal förändringar (skärpningar) i ambitionen att effektivare beivra ”chansningar” och därav följande omstarter. Den sedan 2010 gällande regeln säger därför att den tävlande som gör en tjuvstart skall diskvalificeras direkt.
 

Men ett startmoment kan innehålla andra typer av störningar än rena tjuvstarter, dvs att någon springer iväg för tidigt. De aktiva kan vara sena upp i Färdiga-ställning, de kan röra sig (”gunga”) när man skall vara still i Färdiga och de kan göra tydliga ”ryck” utan att springa iväg.

Frågan har då uppstått hur denna typ av störningar skall hanteras. Vad gäller oönskad tidsförlust på tävlingen (det som initierade hela regelskärpningen) är de ju faktiskt lika allvarliga som ”äkta” tjuvstarter eftersom hela startproceduren normalt måste tas om från början.

Förut har de också jämställts med tjuvstarterna under begreppet ”felaktig start” och renderat samma påföljder. Men när regeln skärptes till omedelbar diskning vid fel upplevdes påföljden oproportionerligt kraftig i förhållande till förseelsen.

Därför har Internationella Friidrottsförbundet World Athletics nu uttalat att regeln om direkt diskning bara skall gälla för ”äkta” tjuvstarter, dvs där den aktive verkligen lämnat sin Färdiga-ställning (med två händer i marken och två fötter mot blocken), och inte för alla typer av ”felaktig start”.

Alla rörelser där ingen hand eller fot lyfts skall i stället behandlas enligt regeln om ”osportsligt uppträdande”. Dvs en första förseelse kan medföra en personlig varning och en andra förseelse under samma tävling (alltså inkluderande andra lopp och andra grenar) resultera i diskvalifikation.

Om en löpare tjuvstartar och startern bedömer att detta orsakats av att en intilliggande löpare gjort t ex ett ryck skall alltså bara löparen som ryckte varnas (med personlig varning).

För att alla berörda skall få en tydlig och direkt information om vilket domslut som följde på en omstart rekommenderas att startern använder följande system av kort som tydligt visas upp:
 

startkort13grontS.jpg   Grönt kort:
Ingen varning
(visas för hela startfältet när återkallning skett utan att någon tävlande begått fel som motiverar varning/diskning)
startkort13gulsvartS.jpg   Gulsvart kort:
Varning för tjuvstart
(visas för alla efter tjuvstart i mångkamp eller i lopp i veteranklass)
startkort13rodsvartS.jpg   Rödsvart kort:
Diskning för tjuvstart
(visas för den berörde aktive)
startkort13gultS.jpg   Gult kort:
Personlig varning
(visas för den berörde aktive för annan typ av felaktig start).
startkort13rottS.jpg   Rött kort:
Diskning
(visas för aktiv som tidigare fått en personlig varning).PS. Använd länken i högerspalten för att ladda ned en PDF-fil med startkort. Printa ut filen - dubbelsidigt på styvt papper - på en färgskrivare och plasta in för att skapa en egen uppsättning av startkort!