Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Uppdaterad 190725

Poängtabeller för
mångkamp


I enlighet med beslut vid förbundsårsmötet 2009 skall den internationella seniortabellen användas nationellt även i mångkamper för åldrarna 14-17 år.


För att detta skulle fungera behövdes dock kompletteringstabeller för de ungdomslöpsträckor som inte ingår i de internationella senior/juniormångkamperna.

Övergången till de nya tabellerna genomfördes successivt: 16/17 år utomhus 2009 och inomhus 2010 och 14/15 år inomhus och utomhus 2011.


OBS! I och med att sträckan, kort häck för pojkar 15 ändrats till 80 meter häck fr o m utomhussäsongen 2014 har vi nu publicerat tabell för 80 meter häck på sidan.

Samtliga kompletteringstabeller finns att ladda ned i PDF-format (se länkar i högerspalten!).


För att möjliggöra en större flexibilitet i utformningen av mångkamper finns sedan 2019 också kompletteringstabeller för 80 meter, som är den vanligaste sprintgrenen i 15-årsklassen.
 

Följande gäller specifikt för de olika mångkamperna
 
 

UTOMHUS


P17/P16 Tiokamp

300m: Kompletteringstabell som sedan tidigare använts vid Nordiska mästerskapen.

1000m: Den internationella 1000m-tabell som används för manlig sjukamp inomhus.
 

F17/F16 Sjukamp

Samtliga aktuella grenar ingår i den internationella seniortabellen.
 

P14/P15 Åttakamp

80m häck: Ny kompletteringstabell

800m: Ny kompletteringstabell
 

F14/F15 Sexkamp

80m häck: Ny kompletteringstabell

600m: Ny kompletteringstabell


 

INOMHUS


P17/P16 Sjukamp

800m: Ny kompletteringstabell 
 

F17/F16 Femkamp

600m: Ny kompletteringstabell
 

P14/P15 Sjukamp

600m: Ny kompletteringstabell
 

F14/F15 Femkamp

600m: Ny kompletteringstabell 

OBS:
Det ovanstående innebär alltså att de speciella svenska ungdomstabellerna nu bara används i mångkamper för åldrarna 13 år och yngre!


 


 

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-post
INTERNATIONELLA
POÄNGTABELLEN
PDF
(182 sidor, 426 kB)

 

 

Kompletterings-tabeller (PDF)

 


SAMLAD (Alla grenar som ingår i ordinarie ungdomsmångkamper) (167 kb)


Separata grentabeller:

Pojkar 300m


Pojkar 600m

Pojkar 800m

Pojkar 80m häck

Flickor 600m

Flickor 80m häck

Extra:

Pojkar 80m

Flickor 80m

 

Poängtabell
12-13 år

 

 

SAMLAD TABELL
(alla grenar)

(102 sidor, 552 kB)