Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Tävla utomlands?

 


Det blir vanligare och vanligare att man tävlar utomlands. I de flesta fall är det inga problem utan det är bara att tävla på och komma ihåg att rapportera resultaten till SFIF Statistik.

Men en del länder kräver speciellt tillstånd från hemlandets förbund, ibland frågar man även efter licens eller liknande. Då utfärdar Svenska Friidrottsförbundet ett officiellt tävlingstillstånd så att det blir möjligt att tävla.

För att underlätta hanteringen av sådana tävlingstillstånd finns nu ett webbformulär som den sökande fyller i med nödvändiga uppgifter. Sedan skickas tillståndet från SFIF per e-post. Länk till webbformuläret finns i högerspalten ("Ansök"-knappen)!
 

Anm: Elitaktiv med WA-certifierad "Athletes representative" (AR) behöver inte söka speciellt tillstånd från nationsförbundet. En sådan "AR" har nämligen mandat att anmäla de aktiva som man representerar till tävlingar utomlands.