Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Veterankommitténs möten

2017

2017-08-09

2017-06-14
- Johan Storåkers blir utsedd som Sv. Friidrottsförbundets styrelses
  kontaktperson avseende veteranfrågor.
- Beslöts att tilldela Katrineholms SK 2018-års VSM i femkamp och
  Högby IF 2018-års VSM i halvmarathon (i samband med Kalmar Malkars).
- Sv. Friidrottsförbundet och Malmö Stad kommer att lämna in en
  intresseanmälan för att arrangera IVEM i Malmö 2020.

2017-04-12
- 120 beställningar av den nya svenska tävlingsdressen med totalt 460 plagg.

2017-03-15

2017-02-08
- Reviderad budget för 2017 godkänd
- Verksamhetsberättelse (fullständig version) godkänd
- Överenskommelse om tävlingskläder 2017 OK
  Testverksamhet som utvärderas efter första beställningsomgången
  Jenny Åkervall ansvarig för denna verksamhet
- Beslut om VSM 2018.
  VSM marathon i Umeå (Jalles TC)
- Kommittén ställde sig bakom Lena Björks slutrapport från SFIF:s
  arbetsgrupp för utredning om veteranverksamheten
- Under 2017 blir det 2 veteranombudskonferenser.
  En traditionell med veteranombuden i april och en med bredare målgrupp
  i höst. Bidrag från RF kan användas för dessa konferenser

2017-01-18 
- Budget för 2017 godkänd
- Verksamhetsberättelse (kort version) godkänd
- Arbetsfördelning 2017 godkänd
- Beslut om VSM 2018.
  VSM arena i Löttorp (Högby IF)
 

2016


2016-11-16 
- Första diskussion om budget för 2017
- Beslut om VSM 2017.
  VSM kastfemkamp 9 september i Bottnaryd
  Mariestads AIF tilldelas VSM halvmarathon i samband med
  Mariestads Marathon 26 augusti
  Solvikingarna tilldelas VSM marathon i samband med Göteborgs Marathon
  14 oktober
- Avtal med IK Ymer om IVSM och Huddinge AIS om IVNM är klara
- 1 januari 2017 övertar Sverige ledningen av Nordiska Veterankommittén.
  Utsågs Ivar Söderlind till ordförande och Ulf Agrell till sekreterare

2016-09-21 

2016-08-03 
- Fortfarande oklart om vi kan sända någon till Generalförsamlingen
  i Perth.
- Redaktionen för friidrott.se har inte möjlighet att hjälpa oss med
  nya hemsidan förrän efter Finnkampen.

2016-07-13 
- Kort möte inför VSM i Söderhamn

2016-06-08 
- Ulf Agrell presenterade förslag till menystruktur för ny hemsida på
  friidrott.se samt vad som skall prioriteras vid uppläggning av den nya
  hemsidan. Detta förslag godkändes.

2016-04-09 
- Lena Björk från Sv. Friidrottsförbundets styrelse och projektledare för
  utredningen om veteranverksamheten deltar fr.o.m. nu i kommitténs möten.
- Förbundet har beslutat att endast bevilja ungefär hälften av äskat belopp.
  Det betyder att 2016-års Veteranombudskonferens måste ställas in och det
  är osäkert om vi kan klara representation vid Generalförsamlingen i Perth.
- Arbetsfördelning i Veterankommittén 2016 beslutad.
- Ulf Agrell har en pågående diskussion med Magnus Fridell, redaktör för
  friidrott.se, om placering av vår nya hemsida som en integrerad del av
  friidrott.se. Vi presenterar förslag till menystruktur. Redaktionen lägger
  in den samt utbildar de som skall arbeta med hemsidan
- Beslöts att utse Christer Svensson som svensk lagledare vid VEM non-stadia
  i Algarve.

2016-03-05 
- Beslöt tilldela VSM arena 2017 till KA 2, Karlskrona
- Ivar Söderlind + en av våra lagledare representerar Sverige vid extra
  Generalförsamlingen vid IVEM i Ancona
- Ulf Agrell hanterar svenska anmälningar till VVM i Perth
- Sv. Friidrottsförbundet har tillsammans me Göteborgs Friidrottsförbund och
  Göteborgs Stad ansökt om VVM 2020 i Göteborg.
  Beslut tas vid Generalförsamlingen i Perth.
- Jenny Åkervall och Ulf Agrell presenterade förslag till ny hemsida.
- Arbetsgrupp för utredning av verksamhetverksamheten börjar sin
  verksamhet 23 mars. Ivar Söderlind, Anna Ek och Ulf Agrell representerar
  Veterankommittén. Mattias Sunneborn blir de aktivas representant.

2016-02-03 
- Preliminärt förslag till budget 2016
- Godkänt Veterankommitténs årsberättelse för 2015
- Diskuterades lösningar för ny hemsida. Existerande hemsida stängs
  för uppdatering 31 mars