Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Veterankommittén

 

Veterankommittén ansvarar för att utveckla och stärka veteranfriidrotten i Sverige. Kommittén består av en ordförande och sex ledamöter som sammanträder vid sex till åtta tillfällen per år. Kommittén representerar även Sverige i nordiska och internationella sammanhang.

Hör gärna av dig till oss i Veterankommittén eller till ditt distriktsveteranombud om du har frågor eller synpunkter på veteranfriidrotten.

Nedan finns en beskrivning på Veterankommitténs arbetsfördelning.


Ordförande


Ivar Söderlind
Gökropsvägen 5B
906 51 UMEÅ
mobil: 070-606 11 23
ivarsoderlind@gmail.com


Ledamöter


Lena Björk
Hamngatan 29 A
172 66 Sundbyberg
mobil: 070-679 24 00
lenabjork76@hotmail.com

Anna Ek
Lilla Västansjö 19
552 92 JÖNKÖPING
mobil: 073-650 08 63
anna@medicrehab.se

Roger Karlsson
Tumba Torg 107
147 30 Tumba
tele b: 08-530 326 31
mobil: 073- 051 14 06
roger.karlsson@ifktumba.se

Mikael Magnusson
Mosshagestigen 213, 1 tr
144 51 RÖNNINGE
mobil: 076-897 16 43
micke.magnusson1@bredband.net

Karin Schön
Sveagatan 15
413 14 GÖTEBORG
mobil: 073-330 89 21
karin.schon62@gmail.com

Jenny Åkervall
Krigsstigen 18
182 73 STOCKSUND
mobil: 070-690 42 79
jenny.akervall@me.com

SFIF:s styrelses representant


Anders Svanholm
mobil: 072-203 68 13
anders.svanholm@hemab.se


Adjunderad SFIF:s kansli

Gunilla Dahlén

Veterankommittén arbetsfördelning

2020
 

Ivar Söderlind

– Kommittéordförande med övergripande ansvar (tillsammans med vice ordförande Lena Björk)
– Kontakter med SFIF:s styrelse (tillsammans med Lena och Anders)
- Kontakter med WMA:s och EMA:s Council  
– Ansvarig för verksamhetsberättelse.
– Ansvarig för budget (tillsammans med Lena).
– Tävlingsansvarig – kommitténs ”TAK-kontakt” (tillsammans med Roger och Mikael)
-Bereder frågor som rör placeringar av VSM-tävlingar med stöd av Mikael och Ulf, beslut fattas gemensamt av hela kommittén.
– Ansvarig för VSM riktlinjer (tillsammans med Ulf och Mikael))
– Ordförande vid möten med veteranernas Statistikkommitté och ansvarig för Europarekord
– Representant/kontaktansvarig (tillsammans med Ulf) med arrangörer för IVSM inomhus och VSM utomhus
- Teknisk delegat (kallades tidigare förbundskontrollant) vid IVSM och VSM (tillsammans med Micke och Roger)
-  Representera Veterankommittén vid Nordiska Veterankommitténs möten via videokonferens eller på plats
– Representera Veterankommittén vid Veterantinget i samband med VSM utomhus.
- Planering och genomförande av veteranting i samband med VSM utomhus i samråd med Anna och Lena.
– Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen under hösten.
- Representera Veterankommittén vid SFIF:s ordförandekonferens under hösten (tillsammans med Anders Svanholm)
– Kontaktperson med veterandistriktsombud och föreningar i Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland och Jämtland.

Lena Björk

- Vice ordförande i Veterankommittén och har tillsammans med Ivar övergripande ansvar  
– Kontakter med SFIF:s styrelse (tillsammans Ivar och Anders.)
– Ansvarig för budget (tillsammans med Ivar).
- Kontaktperson med förbundskansliet i frågor som rör kommitténs ekonomi
– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Ulf, Anna, Micke, Jenny, Karin och Roger)
– Kontaktperson i Sverige och internationellt för kvinnliga veteraner (tillsammans med Jenny, Anna och Karin).
– Ansvarig för förvaring och uthyrning av Veterankommitténs redskap för viktkastning (tillsammans med Anna och Peter).
-Ta fram utbildning för de som leder verksamhet för veteraner i föreningar, distrikt etc (i samråd med Anna och Gunilla)
– Representera Veterankommittén vid Veterantinget i samband med VSM.
-  Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen under hösten.
– Kontaktperson med veterandistriktsombud och föreningar i Halland, Värmland, Medelpad och Hälsingland.

Anna Ek

– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Karin, Ulf, Micke, Jenny, Lena och Roger)
-  Kontaktperson för medicinska frågor och rehabilitering
-  Kontaktperson för frågor gällande antidoping tillsammans med Ulf Agrell.
– Kontaktperson i Sverige och internationellt för kvinnliga veteraner (tillsammans med Karin, Lena och Jenny)
– Ansvarig för förvaring och uthyrning av Veterankommitténs redskap för viktkastning (tillsammans med Peter)  
– Litteratur/forskning/utbildning om veteranfriidrott (tillsammans med Karin, Ulf och Jenny).
-Ta fram utbildning för de som leder verksamhet för veteraner i föreningar, distrikt etc (i samråd med Lena och Gunilla).
– Kontaktperson med arrangörer för VSM i kastmångkamp (tillsammans med Roger).
– Kontaktansvarig med arrangör för VSM inomhus och VSM utomhus i kastfrågor (tillsammans med Roger och Peter)
-- Kontaktperson i kastfrågor med EMA och WMA (tillsammans med Anna och resurspersonen Peter
-- Kontaktperson för svenska och internationella veterankastare (tillsammans med Anna)
– Kontaktperson med svenska och internationella veterantävlingsarrangörer i kastfrågor (tillsammans med Anna)
-  Planering och genomförande av veteranombudskonferens (tillsammans med Mikael och i samråd med Gunilla).
– Svensk representant vid ett av Nordiska Veterankommitténs möten under året
– Representera Veterankommittén vid Veterantinget i samband med VSM utomhus.
– Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen under hösten.
– Kontaktperson med veterandistriktsombud och föreningar i Småland, Västmanland och Närke.

Mikael Magnusson

– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Anna, Ulf, Karin, Jenny, Lena och Roger)
– Ansvarig för VSM riktlinjer (tillsammans med Ulf och Ivar)
– Ansvarig för uppdatering av veteranregelverket (tillsammans med Ulf och Roger)
– Veteranstatistik, samordnare och ansvarig för nordiska och svenska rekord
– Veteranstatistik, ansvarig för svensk årsstatistik och genomtidernastatistik inomhus och utomhus (tillsammans med
   Roger Karlsson och resurspersonerna Johan Löfstedt och Ove Edlund)
-Planering och genomförande av veteranombudskonferensen tillsammans med Anna och i samråd med Gunilla
– Svenska anmälningar till internationella veteranmästerskap (tillsammans med Ulf och Gunilla)
- Hemsidan, informationsansvarig (tillsammans med Ulf, Jenny och Roger).
- Teknisk delegat (kallades tidigare förbundskontrollant) vid IVSM och VSM (tillsammans med Roger och Ivar)
– Tävlingsansvarig – kommitténs ”TAK-kontakt” (tillsammans med Ivar och Roger)
– Svensk representant vid ett av Nordiska Veterankommitténs möten under året
– Representera Veterankommittén vid Veterantinget i samband med VSM utomhus.
– Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen i november.
- Teknisk delegat vid IVSM och VSM (tillsammans med Ivar)
– Kontaktperson med veterandistriktsombud och föreningar i Uppland, Södermanland och Dalarna

Jenny Åkervall

– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Anna, Ulf, Micke, Karin, Lena och Roger)
- Pressinformation och pressreleaser i samband med veteranmästerskap och andra veteranaktiviteter
– Hemsidan, informationsansvarig (tillsammans med Ulf, Mikael och Roger)
– Litteratur/forskning/utbildning om veteranfriidrott (tillsammans med Karin, Anna och Ulf).
– Kontaktperson i Sverige och internationellt för kvinnliga veteraner (tillsammans med Anna, Karin och Lena)
-  Representera Veterankommittén vid Veterantinget i samband med VSM.
– Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen i november.
- Kontaktperson med svenska veteraner när det gäller distribution och försäljning av Sverigekläder (tillsammans med resurspersonen
   Anders Andersson)
– Kontaktperson med veterandistriktsombud och föreningar i Stockholm och Gästrikland

Karin Schön

– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Ulf, Anna, Micke, Jenny, Lena och Roger)
-  Kontaktperson med internationella arrangörer av veteranmästerskap på Nonstadia (tillsammans med Ulf)
– Kontaktperson i Sverige och internationellt för kvinnliga veteraner (tillsammans med Jenny, Anna och Lena)
– Litteratur/forskning/utbildning om veteranfriidrott (tillsammans med Jenny, Anna och Ulf).
- Veteranstatistik – ansvarig tillsammans med Ulf för den svenska nonstadiastatistiken, Sverige-Bästa
– Kontaktperson med arrangörer av VSM/RM halvmarathon, marathon, 100 km, 10 km, VRM Ultratrail och terräng 
   (tillsammans med Ulf)
– Svensk representant vid ett av Nordiska Veterankommitténs möten under året
– Representera Veterankommittén vid Veterantinget den 29 augusti i samband med VSM i Sollentuna.
- Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen i november.
- Kontaktperson med veterandistriktsombud och föreningar i Göteborg, Bohuslän-Dal och Västergötland

Roger Karlsson

– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Ulf, Anna, Micke, Jenny, Karin och Lena)
– Hemsidan, informationsansvarig (tillsammans med Ulf, Mikael och Jenny)
– Veteranstatistik, ansvarig för svensk årsstatistik och genomtidernastatistik inomhus och utomhus (tillsammans med
   Mikael och resurspersonerna Johan Löfstedt och Ove Edlund)
– Tävlingsansvarig – kommitténs ”TAK-kontakt” (tillsammans med Ivar och Mikael))
– Kontaktansvarig med arrangörer för VSM inomhus och VSM utomhus i kastfrågor (tillsammans med Anna)
– Kontaktperson för svenska och internationella veterankastare (tillsammans med Anna)
 -Kontaktperson i kastfrågor med EMA och WMA (tillsammans med Anna och resurspersonen Peter)
– Kontaktperson med svenska och internationella veterantävlingsarrangörer i kastfrågor (tillsammans med Anna)
- Teknisk delegat (kallades tidigare förbundskontrollant) vid IVSM och VSM (tillsammans med Micke och Ivar)
– Ansvarig för uppdatering av veteranregelverket (tillsammans med Ulf, Micke och Peter)
– Svensk representant vid ett av Nordiska Veterankommitténs möten under året
– Representera Veterankommittén vid Veterantinget i samband med VSM)
-  Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen i november.
– Kontaktperson med veterandistriktsombud och föreningar i Östergötland och på Gotland.

Gunilla Dahlén

- Adjungerad ledamot från SFIF:s kansli i Veterankommittén
- Ansvarar för Veterankommitténs löpande ekonomihantering via SFIF:s kansli.
– Representera Veterankommittén vid ett antal veteranmästerskap och veteranaktiviteter.
– Svenska anmälningar till internationella veteranmästerskap (tillsammans med Ulf och Mikael).
-Ta fram utbildning för de som leder verksamhet för veteraner i föreningar, distrikt etc (i samråd med Anna och Lena)
– Representera Veterankommittén vid Veterantinget i samband med VSM.
-Samråd med Anna och Mikael om planering och genomförande av veteranombudskonferensen.
-  Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen i november.

Anders Svanholm

- Representant för SFIF:s styrelse i Veterankommittén
– Representera Veterankommittén vid ett antal veteranmästerskap och veteranaktiviteter.
– Representera Veterankommittén vid Veterantinget i samband med VSM.
- Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen under hösten.
- Representera Veterankommittén vid SFIF:s ordförandekonferens under hösten (tillsammans med Ivar)

Peter Hackenschmidt (kommitténs resursperson)

- Ansvarig för uthyrning av vikter (tillsammans med Anna)
- Ansvarig för anvisningar till VSM Kastmångkamp (tillsammans med Anna och Roger
- Vid behov kunskapsresurs till Veterankommittén i kastfrågor nationellt och internationellt)

Anders Andersson (kommitténs resursperson)

- Kontaktperson med svenska veteraner när det gäller distribution och försäljning av Sverigekläder
 
Umeå den 3 novembr 2020
 
Ivar Söderlind