Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 2 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

Höstens veteranombudskonferens genomfördes digitalt

Den årliga veteranombudskonferensen genomfördes på grund av Coronapandemin digitalt under drygt två timmar måndagskväll den 2 november med Lena Björk och Gunilla Dahlén som samordnare. Totalt deltog 34 personer, (inklusive Veterankommittén) från 18 distrikt placerade vid sina datorer runt om i Sverige.

Konferensen inleddes med en tyst stund till minne av Veterankommitténs nyligen avlidne ledamot Ulf Agrell, Malmö.
Under konferensen presenterades och diskuterades bl a kommitténs alla ansvarsområden, veteranombudens uppgifter och läget för veteranfriidrotten ute i distrikten, den nya veterantränarutbildningen för de som ät 35 år och äldre och genomförs i höst, den nya friidrottshemsidan som är på gång, RF:s satsning på Idrott för äldre 65+, framtida tävlingsprogram inklusive senaste nytt om VVM i Göteborg 2023, svenska och internationella veteranrekord, veteranstatistik på den nuvarande hemsidan och på den nya statistiksidan, antidoping samt slutligen strategi 2025 och friidrottens nya regionala organisation.
En allmän uppfattning är att nuvarande antal veteranombud behålls och att det bildas kommittéer i var och en av de nio nya regionerna.
Deltagarna upplevde konferensen som lyckad med bra information. 

/Ivar Söderlind


Premiär för ny utbildning

Nu har SFIF:s första utbildning för de som leder veteraner i friidrottsträning genomförts.

Kursledningen bestod av Lena Björk, Janne Wanhainen Anna Ek och Gunilla Dahlén

Första kurstillfället var i Göteborg i oktober då vi fortfarande kunde träffas fysiskt. Inför detta tillfälle hade de 20 deltagarna förberett med en digital  ”Introduktionsutbildning för tränare”
Innehållet den första kursdagen fokuserade på hur träning för veteraner kan organiseras samt teori kring ”den åldrande kroppen”.  Vad som händer i muskler, senor och skelett när vi blir äldre och varför är det extra viktigt att träna styrka och ”powerstyrka” när vi blir äldre?
De praktiska delarna denna dag var de olika hoppgrenarna där deltagarna fick testa övningar med fokus på att lära enkla teknikövningar.  Den andra praktiska delen var ”friidrottsfys” där deltagarna fick tips kring övningar att använda i uppvärmning men även bra övningar att använda som cirkelträning. Utgångspunkt med dessa övningar är att förbättra balans, rörlighet, styrka fot/underben samt bål. Viktigt för att förbereda kroppen att klara av friidrottens olika grenar.

Utbildningsdag två valde vi att genomföra digitalt med tanke på covid-19. Denna dag  inleddes av en föreläsning kring att ”Att tävla som veteran” vad finns det för speciella regler?, antidoping mm. Ett annat inslag handlade om vanliga skador/sjukdomar hos den äldre idrottaren, hur bör vi träna om vi har artros/protes samt vad behöver vi ta hänsyn vid förändringar av kroppen i samband med klimakteriet. De praktiska inslagen som denna dag var sprint/häck samt kastgrenarna. Detta fick illustreras av olika bilder och filmklipp.
Nu väntar en hemuppgift för deltagarna där de ska planera ett friidrottsspecifikt träningspass och fylla i en grundlig utvärdering. Efter denna pilotutbildning kan vi sedan göra utbildningen ännu bättre. 
Nästa kursomgång planeras preliminärt att genomföras i Stockholmsområdet under våren 2021.
/Anna Ek

Förlängd möjlighet söka bidrag från RF för verksamhet för äldre

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre (65+) har under oktober till januari 2021 möjlighet att söka ett verksamhetsstöd för den målgruppen.
     Syftet med stödet är att ge föreningen förutsättningar att bedriva och utveckla idrottsverksamhet där äldre deltar. Stödet är en engångsföreteelse och hanteras i en enda ansökningsomgång mellan 1 oktober 2020 och 31 januari 2021.
     Ansökan görs i IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel. Alla föreningar som lämnar fullständig ansökan och som uppfyller villkoren för stödet får minst ett grundstöd på 3 000 kronor. Stödet betalas ut löpande efter att ansökan har godkänts.
     Verksamhetsstödet som RF betalar ut ligger på totalt 24 miljoner kronor.
     Få fullständig information om bidraget och om hur du söker på RF:s hemsida.