Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Friidrottsprofilen Ulf Agrell in memoriam

Minnesord av Ivar Söderlind, ordf. SFIF:s Veterankommitté.


Ulf Agrell, ledamot i Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté, avled efter en tids sjukdom den
21 september vid 80 år ålder (född den 26 december 1939). Han somnade in lugnt och stilla i närvaro av sin familj
i sitt hem i Malmö.

I Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté är vi alla djupt bedrövade och saknaden och tomrummet efter vår gode vän och idrottskamrat är stor.

Ulf var en idéellt arbetande idrottsledare av den gamla stammen som ställde upp i vått och torrt i såväl i sin förening Heleneholms IF, på distriktsnivå i Skånes Friidrottsförbund och på förbundsnivå i Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté. 
Ulf Agrell, svensk lagledare vid Veteran-VM i Lahtis, Finland 2009. Foto: Gudrun Kinger


Stort friidrottsintresse redan i unga år

Ulf berättade för mig vid ett flertal tillfällen att han redan i unga år hade ett stort friidrottsintresse mycket tack vare sin far som alltid följde de stora mästerskapen. En stor upplevelse var när 12-årige Ulf tillsammans  med honom under tre dagar fick uppleva friidrott på världsnivå vid Olympiska Spelen i Helsingfors 1952.

Aktiv långlöpare och friidrottledare  i Heleneholms IF

Ulf började träna mer regelbundet först vid 35 års ålder och ägnade sig då framför allt åt löpning på landsvägssträckor. När hans dotter Tandi gick med i Heleneholm IF:s friidrottsskola i  början av 1980-talet blev även Ulf och mamma Eunice medlemmar i föreningen. De andra friidrottsföräldrarna övertalade Ulf att hänga med på deras träning och han och Eunice var ofta anlitade som tävlingsfunktionärer. Tandi och Eunice slutade så småningom men Ulf blev kvar. Han har sedan sprungit många långlopp (även i samband med EM och VM för veteraner) och genomfört inte mindre än 66 marathonlopp med personliga rekordet 3.14.18. De senaste tio åren har han varit långloppstränare i Heleneholms IF och har som sådan varit på plats i ur och skur varje tisdags- och torsdagskväll ända tills ett par månader före sin bortgång.  
Han var under många år sekreterare i Heleneholms IF:s långloppssektion och har även varit ledamot i huvudstyrelsen. De senaste åren har han bland annat ansvarat för föreningens friidrottsstatistik och uppdateringar av föreningens hemsida.

Veteranombud och sekreterare i Skånes Friidrottsförbund

I Skånes Friidrottsförbund blev Ulf ledamot i statistik- och informationskommittén 1989, två år senare veteranansvarig och åren 1993–2009 sekreterare. Vid sin bortgång hade han fortfarande många uppgifter i Skånes Friidrottsförbund: ordförande i distriktets Veterankommitté, distriktets veteranombud, höll i hemsidan, sanktionerade tävlingar, skötte all statistik, såg till att distriktsrekord uppdaterades och var varje år i allra högsta grad delaktig i distriktets verksamhetsberättelse.

Lärde känna Ulf i början av 1990-talet

Jag lärde känna Ulf  i början av 1990-talet. Vid den tiden var jag sekreterare i SFIF:s Veterankommitté  och ordförande i Västerbottens Friidrottsförbund. Jag träffade Ulf i samband med Svenska Friidrottsförbundets årsmöten och Veteranombudskonferenser i Stockholm liksom vid Veteran-SM på arena. Redan då imponerades jag av hans kunskaper, arbetskapacitet och upplevde  hans positiva attityd. Med början 1997 och fram till 2017 anlitade SFIF:s Veterankommitté honom som en svensk lagledare vid EM, VM och Nordiska Mästerskap för veteraner runt om världen. Han skötte alltid sin uppgift med stort engagemang och stor noggrannhet.

Ledamot i Svenska Friidrottsförbundets 
Veterankommitté 2006–2020

År 2006 valdes Ulf in som ledamot i SFIF:s veterankommitté och var fortfarande ledamot vid sin bortgång. I kommittén hade han många uppgifter. Bland annat hade han huvudansvaret för svenska anmälningar till internationella veteranmästerskap, uppdateringar av veteranregelverket, hemsidan och den svenska långloppsstatistiken för veteraner, sekreterare och svensk representant vid Nordiska Veterankommitténs styrelsemöten liksom svensk representant vid WMA:s och EMA:s generalförsamlingar, kontaktperson för frågor gällande antidoping, kontaktperson med internationella och svenska arrangörer av  veteranmästerskap på Nonstadia, representerade Veterankommittén vid höstens Veteranombudskonferens liksom vid Veterantinget i samband med VSM utomhus osv.  

Blygsam och lågmäld person

Slutligen vill jag framhålla att Ulf var en blygsam och lågmäld person som aldrig ville framhålla sig själv och hade aldrig brytt sig om några utmärkelser åt sig själv. I Skånes Friidrottsförbund hade man sett till att han 2010 fick dess högsta utmärkelse ”Skånes Förtjänstplakett i guld” och blev samma år även ”Hedersledamot i Skånes Friidrottsförbund.” Vid Veteran-SM inomhus i Malmö den 1 mars 2020, just innan Coronapandemin bröt ut på allvar, fick Ulf äntligen ta emot ”Svenska Friidrottsförbundets Silvermedalj”  i inomhushallen Atleticum. Medaljen tilldelas personer som ”verkat nitiskt och framgångsrikt i ca 25 år”. Det kändes mycket bra att jag fick dela ut medaljen till just Ulf på hans hemmaplan i Malmö och jag såg också att han verkligen uppskattade att han fick denna fina utmärkelse. En mer välförtjänt pristagare kan jag aldrig tänka mig!

Ivar Söderlind
Ordförande i Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté