Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 5 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Antidopningsinfo för veteraner

Anti-dopning
Tyvärr förekommer dopning även inom veteranfriidrotten. Det är därför viktigt att tillämpa de allmänna bestämmelserna mot dopning för att hålla rent också inom denna del av idrotten.

Huvudregeln är att du alltid själv är ansvarig för vad du tillför din kropp. Det är vårt eget ansvar att kontrollera att vi genom att ta medicin eller kosttillskott inte bryter mot gällande regler. Det går inte att hävda t.ex. ”att jag visste inte att detta kosttillskott innehöll förbjudna ämnen”.

För en hel del veteraner är det dock nödvändigt av medicinska skäl att använda produkter, som innehåller ämnen, som inte är tillåtna enligt anti-dopningsreglerna. Det finns då i allmänhet en möjligt att få dispens för detta.

Informera din läkare om att du deltar aktivt i idrott. Om du får recept på medicin, som inte är tillåten, be din läkare att undersöka om det finns någon verksam alternativ medicin, som inte innehåller någon förbjuden substans.

Regelverket för dispens är lite olika för veteraner som endast tävlar på lokala tävlingar i Sverige, och för veteraner som också deltar i internationella mästerskap.

För veteraner som endast tävlar på lokala tävlingar i Sverige gäller följande:

 1. Du har generell dispens för användning av mediciner som innehåller förbjudna ämnen (se p. 2 nedan).
  Enda undantaget är om du tävlar på ”hög” nivå i Sverige, t.ex. deltar på senior-SM.
  I så fall måste söka dispens hos RF Dopingkommission.
   
 2. Om du blir uttagen till dopningskontroll skall du som vanligt redogöra för vilka mediciner och kosttillskott som du har använt de senaste 7 dagarna. Om analysen visar att du använt förbjuden substans kommer du att få möjlighet att i efterhand lämna in dispensansökan. Denna skall visa att det är betydande risk för utövarens hälsa om hon/han inte behandlas för en akut eller kronisk sjukdom och att det inte finns något rimligt tillåtet medicinskt alternativ till den förbjudna substansen eller metoden. Läkarintyget får inte vara äldre än 3 år. Kravet på läkarintyget kan variera beroende på vilken substans som använts.
Deltar veteranfriidrottare i internationella mästerskap gäller följande:

 1. Tag reda på om den medicin du använder innehåller icke tillåtna ämnen. Det finns ämnen som alltid är förbjudna och ämnen som endast är förbjudna under tävling (Obs! Det finns även förbjudna metoder – t.ex. bloddopning)
  Detta kan du göra genom att söka förbjudna substanser i WADA:s lista (den internationella anti-dopningsorganisationen). Det finns en aktuell svensk version av denna som du finner på
  http://iof4.idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Antidoping/Dopinglistor/WADAsdopinglista/

  Obs! Denna lista uppdateras årligen.
   
 2. För att göra det lite enklare har Riksidrottsförbundet en applikation som uppdateras årligen och gör det möjligt att söka registrerade läkemedel på den svenska marknaden för att få reda på om de innehåller förbjudna substanser
  http://iof4.idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Antidoping/Dopinglistor/Rod-gronalistan/

  Obs! Listan är ofullständig - saknar t.ex. intravenösa vätskor, blodprodukter, apotekens egen tillverkning
   
 3.  Om en medicin som du använder innehåller förbjudna ämnen, måste du söka dispens (Therapeutic Use Exemption – TUE) för att få lov att använda denna. Ansökan skall göras med speciell blankett som kan laddas ned från
  https://world-masters-athletics.com/wp-content/uploads/2018/03/TUE-Application-Form.-FINAL-March-2018.docx
   
 4. Blanketten skall fyllas i och signeras av din läkare samt skickas in i god tid före aktuellt internationellt veteranmästerskap till WMA:s TUE-ansvarige, Carole Filer, 71 Hunter House Road, Sheffield S11 8TU, Storbritannien, e-post: WMATUESec@gmail.com (ansökan skall vara inne senast 30 dagar före tävlingen).
  Om ansökan beviljas kommer du att erhålla ett TUE certifikat. Detta skall du alltid ha tillgängligt vid tillfällen, när du kan bli uttagen till en dopningstest.

 1. Dopningstester genomförs bl.a. vid internationella veteranmästerskap (kan även ske vid träning). Om den aktive blir uttagen till dopningstest gäller speciella rättigheter och skyldigheter för den som skall testas. Dessa finns sammanfattade i följande skrift https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_doping_control_aag_eng_web.pdf
Text faktagranskad av Sverker Nilsson, förbundsläkare Svensk Friidrott.