Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Friidrottens organisation


Internationella Friidrottsförbundet

Hemsida: www.iaaf.org
Officiellt namn: – International Association of Athletics Federations förkortat IAAF.

(Ursprungligen stod förkortningen för International Amateur Athletics Association, men akronymen gavs ny innebörd 2001 då amatörbegreppet i praktiken varit avskaffat i ett par decennier.)

 • bildades på svenskt initiativ efter Stockholms-OS 1912. Vid det första mötet deltog 17 nationer och när det formella bildandet skedde fanns 34 länder med i medlemsförteckningen.
 • har i augusti 2008 213 nationsförbund som medlemmar, vilket gör det till en av världens största organisationer alla kategorier (alltså inte bara idrottsligt!) sett till antalet anslutna nationer.
 • fastställde de första internationella friidrottsreglerna 1913. Reglerna har sedan kontinuerligt uppdaterats för att anpassas till en föränderlig verklighet, men ändå kan man med fog säga att friidrottens grenar i grunden är desamma idag som från allra första början.
 • sysslade från början bara med manlig friidrott och därför bildades 1921 ett separat världsförbund för kvinnlig friidrott (FSFI). Detta upplöstes dock då IAAF 1936 tog upp också den kvinnliga friidrotten på sitt program.

 

European Athletics

Europeiska Friidrottsförbundet

Hemsida: www.european-athletics.org
Officiellt namn: European Athletics Association förkortat EAA.

 • blev en självständig organisation 1969 men hade sedan 1933 föregåtts av en särskild kommitté inom IAAF.
 • har i augusti 2008 50 nationsförbund som medlemmar.
 • har som huvuduppgift att organisera och koordinera det allt större utbudet av tävlingar på europeisk nivå (se Tävlingar).

 

 


Svenska Friidrottsförbundet (SFIF)

Hemsida: www.friidrott.se

 • bildades 1895 som "Svenska Idrottsförbundet". Namnet ändrades till det nuvarande 1950.
 • är indelat i 23 distriktsförbund som i vissa tävlingssammanhang grupperas i 3 regioner (Norrland, Svealand och Götaland).
 • har i dagsläget ca 1000 medlemsföreningar.
 • Då svensk friidrott inte har någon tävlingslicens el motsv registrering av aktiva finns inga konkreta uppgifter om antalet friidrottare. Dock är det känt att 100.000-tals svenskar varje år deltar i löptävlingar på landsväg och i terräng, liksom att 10.000-tals - mest ungdomar - tävlar på arena.
 • SFIF representerar Sverige inom IAAF och EAA.