Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Tävlingar för barn

 

Tävlingsregler för barn


Dessa regler gäller vid tävlingar för barn (TB) från och med utomhussäsongen 2020:

Med TB menas tävling avsedd för tävlande som är 11 år eller yngre.

Inget krav på medlemskap:

För att delta i TB krävs inget medlemskap i en friidrottsförening. Barn som är nyfikna på friidrott ska alltså ha rätt att delta i tävling utan att först bestämma sig för att bli medlem i förening.


Vid tävlingar för barn bör startfält delas upp i lagom stora grupper. Huvudsyftet med uppdelning av startfält är att kunna hålla ett bra tempo i tävlingen, vilket bland annat innebär korta väntetider mellan grenar och mellan försök i enskilda grenar. Exempel på principer för uppdelning av startfält finns i idéhäftet Friidrottens tävlingar för barn.

Tidsprogram:
För varje individ, lag eller startgrupp bör tävlingen pågå under högst tre timmar. Tävlingen bör alltså planeras så att den sista grenen är avslutad inom tre timmar efter att den första grenen startat. Tävlingen som helhet kan sträcka sig över längre tid än tre timmar.

Resultatrapportering:

  • Kopior av tävlingsprotokoll för enskilda grenar och generalprotokoll för mångkamp bör anslås på tävlingsplatsen under dagen.
  • Resultat ska inte sammanställas i resultatlista och inte heller skickas ut efter tävlingen.
  • Arrangören bör tillhandahålla diplom/individuella resultatkort som varje deltagare kan få med sig hem för att minnas sina egna resultat.

Förening som avser arrangera TB ska anmäla detta till SDF. Det totala utbudet av TB inom distriktet bör redovisas på SDF:s hemsida.

Utförliga anvisningar för hur tävlingar kan genomföras i praktiken finns i idéhäftet Friidrottens tävlingar för barn.


-------

Uppdaterat Ungdomsmärke:
I linje med det nya regelverket för barn har även kraven för barn 11 år och yngre ändrats.

För att erhålla det röda märket behöver deltagaren genomföra en mångkamp och ett terränglopp, inget fokus på resultatet. Med detta vill vi bidra till ett mångsidigt tränings-och tävlingstänk, även för barn.

För beställning och mer information