Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Levande friidrott

Redskapspaket

I en levande träning använder vi utrustning som är anpassade till barn och yngre ungdomar. Vi tar tillvara den mängd av roliga friidrottsredskap som utvecklats på senare tid. Denna utrustning är funktionell i träningen samtidigt som den stimulerar många sinnen hos barn och ungdomar.

 

Redskapen i paketet "Levande Friidrott" är utvärderat av erkänt
skickliga ungdomstränare utifrån följande kriterier:

 
- De ska vara hållbara och ha en rimlig prissättning.
- De ska ha en funktionell utformning och fungera bra vid teknikinlärning.
- De ska ha form, färg, ljud eller ge en känsla som gör att ungdomarna blir extra nyfikna och stimulerade.
- De ska ”stå sig”, och upplevas stimulerande av ungdomarna under lång tid.
- De ska ha en utformning som minimerar risken att göra sig illa.

 

Kontaktperson

Anna Jonsson

Anna Jonsson

a 010-476 53 52
e-post


Avdelningar

Intro

Sprint - Häck - Hopp

Kast

Övrigt

Beställningsformulär