Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Välkomna till Friidrottens Prestationscentrum


2014 antog Svensk Friidrott en ny verksamhetsinriktning som ska gälla fram till 2020. Där fastslogs bland annat att ”En vass elit- och landslagsverksamhet är en mycket viktig del av Svensk friidrott”. Därför tror vi att det är extra viktigt att ha bra utvecklingsmiljöer där våra duktiga friidrottare kan blomma ut. Grengruppsvis talangutveckling skall ske via grengruppschefer kopplade till våra Prestationscentrum.
 
Friidrott är en komplex idrott och just grengruppstänket har varit centralt i arbetet med Prestationscentrum. Redan hösten 2013 tjuvstartade vi med Prestationscentrum för kastgrenarna som placerades i Växjö. 2015 var det dags för sprint/häck med placering i Falun och 1 oktober 2016 drog medel/långdistans i gång i Göteborg. Planen är att inom de närmaste åren också starta upp motsvarande för hoppgrenarna och mångkamp.
 
Varje Prestationscentrum har beroende på grengruppens karaktär och förutsättningar olika verksamhetsplaner. Men det finns också några viktiga och gemensamma nämnare vad gäller uppdragen och visionerna där de viktigaste är;

  • Individutveckling. Prestationscentrum skall bidra till att aktiva och tränare på såväl internationell och landslagsnivå får stöd och hjälp att utvecklas för att nå sin maximala och optimala förmåga. Detta gäller såväl dagens elit men också juniorer som startat sin resa.

  • Grenutveckling. Prestationscentrum skall också säkerställa att vi har en bra rekrytering från ungdomsverksamhet och uppföljning av yngre aktiva och tränare. Vi ser ett stort värde i att alla grenar och grengrupper kommer att utvecklas för ett starkt svenskt landslag i framtiden också.

  • Utveckling av tränare. Att erfarenheter mellan tränare tas tillvara på ett ännu bättre sätt och inte minst mellan olika generationer.

Prestationscentrum skall vara just centrum eller det naturliga navet i utvecklingsarbetet för respektive grengrupp. Men det mesta av det dagliga arbetet kommer även fortsättningsvis att ske på föreningsnivå. Uppföljningsverksamhet, samordning av träningsläger, samordning av medicinsk support, testverksamhet osv är aktiviteter som Prestationscentrum kommer att vara ansvariga eller delaktiga i. Information och kommunikation är viktiga delar för att också skapa en identitet och gemenskap inom grengruppen.
 
Vi är övertygade om att våra Prestationscentrum kommer att bidra till att stärka vår elit- och landslagsverksamhet för nya framgångar på den internationella scenen, både i dag och i framtiden.
 
Vi är också glada och tacksamma för samarbetet med Växjö Kommun, Falu Kommun och Göteborgs Friidrottsförbund som tillsammans gör oss ännu starkare!

Stockholm den 26 januari 2017

Stefan Olsson
Generalsekreterare
Svenska Friidrottsförbundet

Kontaktperson

Torbjörn Eriksson

Torbjörn Eriksson
Grengruppschef sprint/häck
a 073-068 23 75
e-post


Kontaktperson

Anders Axlid

Anders Axlid
Grengruppschef kast
a 070-771 19 46
e-post

Kontaktperson

Ulf Friberg

Ulf Friberg
grengruppschef
a 0730-350058
e-post

Kontaktperson

Johan Wettergren

Johan Wettergren
grengruppschef
a 070-7786152
e-post


Avdelningar

Hopp Karlstad

Medel/Lång Göteborg

Sprint/Häck Falun

Kast Växjö