Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Grenutvecklingsprojekt


Foto: Anders Axlid

Här finns infortmation om olika utvecklingsprojekt som drivs på central nivå. Projekten är oftast inte forskningriktiga ur ett akademiskt perspektiv utan görs för att i mindre skala öka vår kunskap om utvecklingsmöjligheter.

Funktionsanalys ("screening")
2016 blev vi beviljade RF-bidrag för att producera grenspecifika screeningprotokoll för kastare som ett led i att förekomma skador/minska sakddefrekvensen. Kari Kiviniemi är i dessa sammanhang en central person. Kari har en unik kompetens som 
sjukgymnast med mångårig erfarenhet av att hjälpa kastare och även elitutbildad kasttränare. Protokollen testkördes första gången i december 2016. Sedan dess har ett antal screeningar gjorts. Nästa steg (okt 2020) är att publicera åtgärdsövningar, film och beskrivning, av dessa och att utbilda regionala fysios i kastspecifik screening där en pliot körs i nov 2020.

Fördjupat diskus-/rotationskulaprojekt
RF beviljade ett treårigt projekt under 2017-2019 att utveckla diskus och rotationskula. Huvudsaklig verksamhet var utvecklingsträffar med fördjupade individuella analyser och samtal, men också tätare kontakter mellan deltagare och resurspersoner. Projektet är numera avslutat.
 

Biomekaniska/tekniska analyser
Tidigare fanns ett samarbete mellan PC kast och Göteborgs Universitet kring biomekaniska/tekniska analyser av kast. Tobias Hein, Göteborgs Universitet, och Anders Borgström var viktiga personer. Sedan 2019 har vi genom SOK:s försorg fått ett nytt analyssystem, VULCAM. Anders Borgström är genom sin enorma kunskap och långa erfarenhet av biomekaniska analyser av kast och tolkning av resultat fortsatt väldigt viktig i analyserna.

Kontaktperson

Anders Axlid

Anders Axlid
Grengruppschef kast
a 070-771 19 46
e-post


Avdelningar

Intro

Utvecklingsträffar

Grenutvecklingsprojekt

Kravanalyser