Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Kravanalyser


Foto: Deca Text & bild


Svensk Friidrott har genom resurser tilldelade av Sveriges olympiska kommitté, SOK, tagit fram kravanalyser för friidrottens alla grenar. De omarbetades och uppdaterades senast 2017.

Kravanlyser är grova riktlinjer över vilka krav som vanligtvis ställs för att nå vissa resultat eller placeringar och ska ses som guidelines. Individuella variationer i delkapaciteter, till exempel beroende på antropometri eller tillvägagångssätt finns.


Kontaktperson

Anders Axlid

Anders Axlid
Grengruppschef kast
a 070-771 19 46
e-post


Avdelningar

Intro

Utvecklingsträffar

Grenutvecklingsprojekt

Kravanalyser