Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Utvecklingsträffar


Foto: Deca Text & bild

Svensk Friidrott anordnar genom Prestationscentrum kast nationella, centrala utvecklingsträffar. Träffarna är till för att sprida kunskap till och mellan tränare och aktiva inom grengruppen. Träffarna ska vara tillfällen att lära av varandra. Om vi delar med oss av vår kunskap kommer vi att hjälpa varandra till framgång.

Aktiva i åldrarna 17 år och uppåt bjuds in till träffar tillsammans med sin tränare, genom att till exempel klara vissa resultat eller nå placeringar på internationella mästerskap. Aktiva under 17 år samlas regionalt genom respektive UC. De centrala träffarna kan behandla teknikutveckling, träningsplanering, kost, mentala färdigheter, antidoping med mera.

Träffarna är i de flesta fall, i mån av plats, öppna för deltagande för till exempel Certifierade Coacher som inte har egna inbjudna aktiva. Anmälan ska då göras på sedvanligt sätt.


En årscykel för tunga kastgrenar har vanligtvis följande större utvecklingsträffar:

Landslagsträff - december
17-20-årsträff -  i samband med tävlingen Växjö Inomhuskast
17-20-årsträff - sommarläger i juni eller juli

En årscykel för grenen spjut har vanligtvis följande större utvecklingsträffar:

Landslagsträff - januari
17-20-årsträff -  i januari
17-20-årsträff - i samband med Spjutskolan i Södertälje (spjutskola.se)

Inbjudningar till utvecklingsträffar skickas per e-mail till inbjudna personer och deras föreningar.

OBS! Under Corona-pandemin 2020/21 genomför vi digitala webbinarier med våra utvecklingsgrupper i stället för fysisiska utvecklingsträffar.