Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 27 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Uttagningskriterier till utvecklingsgrupper

Landslag
En årlig träff för aktiva som gjort minst en landskamp senaste året. I begränsad omfattning kan någon enstaka yngre bjudas in, alternativt någon som bedöms kunna göra landskamp kommande år. I enstaka fall, til exempel beroende på standarden i en enskild gren, kan fler bjudas in.

17-20 årsverksamhet
Inbjudan till utvecklingsverksamheten är baserat på ett svenskt statistiskt topp-3 snitt för 16, 17, 18 och 19 åringar under åren 2015-2020.

Allmänt om uttagningar
I kast i ungdomsåren, men även till viss del i junioråren, är fysisk utveckling mycket tongivande i vilken nivå aktiva presterar. Man kan kasta och stöta långt på att vara stark/explosiv/tidigt utvecklad fysisk utan att ha en teknik som är hållbar. Det är därför svårt att säga något om aktivas utvecklingspotential till seniornivå, det som vi egentligen är mest intresserade av. Det statistiska underlaget som används är det "minst dåliga" sättet att selektera.

Resultatgränser för 2020 för att bli uttagen till 2020/21 års utvecklingsverksamhet:


Gren

16 år     

17 år  

18 år 

19 år  

Kula män 14.86 16.29 15.37 15.80
Diskus män 45.28 51.08 48.15 50.00
Slägga män 54.49 58.30 54.50 57.00
Spjut män 55.00 59.15 59.00 61.00
         
Kula kvinnor 13.48 14.16 12.64 13.02
Diskus kvinnor 36.92 41.57 43.00 44.00
Slägga kvinnor 55.00 58.43 52.87 55.00
Spjut kvinnor 41.00 44.00 40.46 44.00

Vissa kriterier har justerats på grund av att yngre åldersklass inte kan ha högre gräns än äldre, och att resultatprogression är ett kriterium, eller att de faktiska statistiska gränserna ändrats för mycket de senaste åren. I vissa fall kan skador göra att resulat dippar enskilt år, då finns viss flexibilitet att bjudas in ett år till.