Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Konsultation och träning


Foto: Deca Text & Bild

Prestationscentrum kast i Växjö stöttar svenskt kast med olika typer av konsultationer och utbildningar. Konsultationer är informell utbildning där enskilda individer träffas och arbetar för utveckling tillsammans. Tränare och elitaktiva erbjuds möjlighet att utvecklas genom konsultation och tester. De åldrar PC kast hanterar är 17 år och äldre. Även tränare till yngre är välkomna. Att fysiskt träffas är alltid bäst, men om det inte fungerar kan hjälp bestå i att analysera film eller diskutera träning och träningsupplägg via e-mail, telefon eller annan kommunikationskanal. Se nedan avgifter för olika tjänster. Det finns många olika typer av uppdrag så det är inte inte helt lätt att standardisera. Hör av dig så diskuterar vi!

Om du som aktiv (helst tillsammans med din tränare) eller tränare känner behov att under kortare eller längre perioder, alternativt permanent, vistas i Växjö för att utvecklas finns denna möjlighet i olika omfattningar.
 
Om du är NIU/FIG-tränare och känner behov av samarbete eller konsultationer för att utvecklas som tränare är du välkommen.
 
Vad gäller träning på ”daglig” basis, dvs om man flyttar permanent till Växjö och PC kast och vill ha tränarhjälp, ligger  det på privata aktörer kopplade till Prestationscentrum kast (se http://www.friidrott.se/elit/Prestationscentrum/Kast-Vaxjo/Tranare.aspx). Ersättningar till/avtal med tränare förhandlas direkt mellan den aktive/den aktives förening och aktuell tränare.
 
I Växjö finns ett samarbete med Linnéuniversitetet i ADC (Athletics Development Center). Om du förlägger dina studier till Linnéuniversitetet och blir antagen till ADC finns möjligheter till tränarhjälp och subventionerad tränarersättning under studietiden. Hör av dig för mer information om du är intresserad.

Växjö är även en mycket bra ort att förlägga träningsläger. Här finns närheten till allt som en kastare behöver. Inomhuskastning fullt ut i diskus och spjut i Tipshallen vintertid är en unik möjlighet i Sverige! Vi har bokade tider i Tipshallen varje vardag, och på förfrågan även helger. I samband med träningsläger kan man använda de resurser som prestationscentret erbjuder. Se nedan för mer information om vad prestationscentrumet kan erbjuda. Vad gäller konsultationer gäller nedanstående prislista men den är inte heltäckande, det finns många varianter. Hör av dig med önskemål och behov så skräddarsyr vi!

Subventioner av nedanstående priser kan finnas beroende på om aktiv ingår i SOK-program eller Svensk Friidrotts Mästerskapsgrupp.


Enskilt besök

Beskrivning aktivitet

Belopp/tillfälle/person

Tränartid, konsultation enskilt 1000 kronor/pass (vanligtvis 60-90 min). Vanligtvis första passet man träffas.
Tränartid, konsultation i grupp 500 kronor/pass (vanligtvis 60-90 min).
Tester och rörelseanalys beroende på test
Anläggningshyra Per dag: 70 kronor TK Arena, 70 kr HPC, 0 kr Tipshall och kastplan 


Weekendkostnad

Beskrivning aktivitet

Belopp/tillfälle/person

Tränartid, konsultation, tre pass 500 kr/pass x antal pass
Tester och rörelseanalys beroende på test
Anläggningshyra Per dag: 70 kronor TK Arena, 70 kr HPC, 0 kr Tipshall och kastplan


Mentorskap tränare

Beskrivning aktivitet

Belopp/tillfälle/person

Konsultation kring träning m.m 1000 kronor/timme

 

Konsultation på annan ort

Beskrivning aktivitet

Belopp/tillfälle/person

Hör av dig med önskemål Skräddarsys
   


Träningsläger

Beskrivning aktivitet

Belopp/tillfälle/person

Hör av dig med önskemål Paketlösning efter önskemål

Kontaktperson

Anders Axlid

Anders Axlid
Grengruppschef kast
a 070-771 19 46
e-post


Avdelningar

Intro

Nyheter

Tränare PC kast

Grenutveckling

Konsultation

Material

Filmer tävling och träning

Tävlingar

Utbildningar

Länkar