Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Nyheter

Foto: Deca Text & bild

 

Europeiska Vinterkastet

10-11 mars avhölls Europeiska Vinterkastet i Leiria i Portugal. Den svenska truppen var större än någonsin, 14 aktiva. I sista stund fick dock Wictor Petersson kasta in handduken på grund av sjukdom. Sverige ställde till slut upp med:

*3 kulstötare
*5 diskuskastare
*5 släggkastare
*0 spjutkastare

I och med att inga spjutkastare ville vara med föll också möjligheten att vara med i lagtävlingen även om lagmomentet inte prioriteras av Svensk Friidrott.

De svenska indivduella prestationerna har du säkert läst om på andra ställen. I en inofficiell sammanställning över nationspoäng (8, 7, 6 osv poäng) placerade sig Sverige som 4:a med 42 poäng. Tyskland vann (64 p), sedan Vitryssland (53 p) och Ungern (45 p). Efter Sverige hamnade Polen, Italien, Turkiet, och så vidare. 31 nationer tog poäng, fler än under Vinter-OS . . . Åtta svenskar gick bättre än statisktisk ranking, två gick lika med, vilket är ett bra utfall.
  / Anders Axlid (180319)
 

RM i Vinterkast

3-4 februari arrangerades premiärupplagan av Riksmästerskapen (RM) i Vinterkast, långa kastgrenar, i Växjö. Ett riksmästerskap är en förlaga till ett eventuellt framtida nationsmästerskap (SM). De yttre förutsättningarna var tudelade. Inomhus i Tipshallen var det bra tryck och givetvis skönt och behagligt för diskuskastare och spjutkastare. Dock, på grund av begränsad takhöjd kan inte spjutkastare i klasser M22 och män seniorer tävla i Tipshallen. Max kastlängd vid normal kasthöjd är 75-77 meter. Släggkastarna hade fullständigt annorlunda förutsättningar att tampas med, det snöade nämligen konstant och ju längre lördagen led, desto tyngre blev snöfallet. När seniorklasserna skulle avgöras var det snöstorm, äkta vinterkast! När undertecknad stod vid 30-meterslinjen och filmade blev det enda som fastnade i kameran en vit snövägg.

Deltagandet vid RM var klart över förväntan i diskus och slägga vilket tyder på att tävlingen tillförde något. Nu var tidpunkten (början på februari) inte optimal, början på mars hade varit bättre men då arrangerades IUSM i Växjö och då hade kanske ytterligare deltagare anmält sig. Deltagandet i spjut var å andra sidan skralt. Förutom den begränsade takhöjden för några klasser har jag ingen bra förklaring till det. Kan internationella spjutkastare tävla och kasta långt under vintern borde svenska kunna göra detsamma.

Hoppas nu 2019 års RM i Vinterkast blir ännu bättre. Svensk Friidrotts Tävlingskommitte har givit oss två års försök innan beslut tas om framtida SM-status. Även arrangörsort ska funderas på. Hugade arrangörsspekulanter kan tänka till om vilja och möjlighet finns att arrangera.
  / Anders Axlid (180319)

Lite av varje

En genomgång av den senaste månadens händelser i kast-Sverige uppmärksammar bland annat att vid Friidrottsgalan utsågs Daniel Ståhl till Årets Friidrottare, Ida Storm till Årets Finnkampsinsats och Vésteinn Hafsteinsson till Årets Tränare i Svensk Friidrott. Starkt jobbat alla tre! Daniel Ståhl är även nominerad till årets Jerringpris så gå in och rösta mangrant. 

Sistlidna helg hölls utvecklingsträff i elitprojektet i kula/diskus i Växjö. Många har redan tagit flera steg framåt i sin utveckling sedan i somras vilket bådar gott för kommande tävlingssäsonger. Gruppen blir tajtare både bland aktiva och tränare för varje gång vi träffas vilket är en styrka då vi sporrar varandra.

Nyss nämnda helg avslutades också kursen Certifierad Coach vid en sista träff i Falun. Kast var liksom vid förra upplagan 2015 största grengrupp vilket är glädjande. 16 av 18 tränare fick nu sin examen på Svensk Friidrotts högsta utbildningsnivå, och förhoppningsvis examineras övriga två inom kort.

Kommande helg är det dags för utvecklingsträff tunga kast landslagsnivå, och juniorer (17-20 år) i spjut i Växjö. Vi ser fram mot en givande helg med många hungriga kastare!
 / Anders Axlid (171213)
 

European Thows Conference i Loughborough

I helgen anordnades European Throws Conference i Loughborough, England. Från Sverige deltog Anders Axlid, Svensk Friidrott, Mikael Johansson, Hälle, och Anders Walther, Kville. Även en av föreläsarna var svensk, nämligen Tore Gustafsson. Tore föreläste om kastares väg till yppersta världselit, och självfallet även om slägga. I övrigt behandlade konferensen statistiska trender på internationell nivå och olika ”case studies”, tränare som föreläste om deras syn på träning och allt runt omkring, med mera. Konferensen gav som vanligt även möjlighet att odla redan befintliga kontakter men även knyta många nya.
  / Anders Axlid (171113)
 

Utvecklingsträff kula och diskus

Från fredag till söndag befann sig 14 toppaktiva med tränare vid Prestationscentrum i kast i Växjö. Mötet var en fortsättning på det treåriga speciella projektet att utveckla rotationskula och diskus nationellt med syfte att Sverige ska bli ännu bättre i dessa grenar, detta genom att jobba mer fördjupat kring individen och tillsammans i grupp mot individens mål.

Under helgens träff var fokus teknisk-, fysisk-, mental- och social utveckling. Vèsteinn Hafsteinsson delade förtjänstfullt med sig av sin kunskap och erfarenheter från toppinternationell nivå, denna gång med speciellt fokus på träningsplanering. Mats Olsson var ansvarig för kula och skötte även det tekniska såsom visuella hjälpmedel. Anders Borgström tolkade för respektive individ resultat från biomekaniska analyser gjorda under tävling i somras.
 
Det genomfördes även individuella samtal med aktiv-tränarkonstellationer där helheten i satsningen stämdes av. Varje aktiv och tränare fick med sig hemuppgifter att jobba på till nästa träff.
 
En primär ambition med projektet är att utbytet av kunskap och erfarenheter tränare emellan ska bli än bättre, prestigelöst och öppet. För varje träff tas ytterligare steg mot öppna samtal.
 /Anders Axlid (171029)
 

Ändringar för utvecklingsträffar

Det har gjorts rockader för vissa centrala utvecklingsträffar för hösten och vintern, framförallt i spjut. Klicka här för uppdaterad förteckning.
 /Anders Axlid (171026)
 

Norska Tränarföreningens årliga seminarier

Norska Tränarföreningen arrangerar för 26:e året i rad sina utbildningsseminarier 3-5 november i Bergen. Många mycket bra seminarier i kast har det varit genom åren. I år är Vésteinn Hafsteinsson huvudföreläsare i kastdelen. Jørund Årdal, framgångsrik norsk släggtränare, kommer också att tala. Inbjudan och program här.
 /Anders Axlid (170926)
 

EAA Summit Series

10-12 november anordnas i England, närmare bestämt i Loughborough, en EAA Summit Series, en helgkonferens om kast. Se http://store.lboro.ac.uk/conferences-and-events/sports-development-centre/conferences/european-throws-conference och http://storehelp.lboro.ac.uk/wp-content/uploads/2017/09/Throws-Conference-Provisional-Timetable-Website-friendly-V5-edit.pdf för preliminär föreläsarlista.
 
Apropå EAA Summit Series kommer Växjö arrangera en sådan 16-18 november 2018 med fokus diskus och slägga .
 /Anders Axlid (170915)


Synpunkter?

Prestationscentrum kast i har nu drivits i Växjö i tre år. Under dessa år har svenskt kast stärkts resultatmässigt. Samtalsklimatet, kunskapsutbytet och viljan att jobba tillsammans har också blivit bättre. De tre åren har givit erfarenheter och lärdomar om vad som fungerar bra och mindre bra. Och det finns fortfarande mycket vi i svenskt kast kan bli än bättre på för att ta ytterligare kliv mot internationella framgångar.
 
Känn att ni alltid kan kontakta grengruppchef Anders Axlid med synpunkter och tankar om förbättringsmöjligheter, om hur vi kan utveckla svenskt kast att bli ännu bättre. 
 /Anders Axlid (170905)
 

Finnkampen i kast – seger för tjejerna, förlust för killarna

Årets Finnkamp är slut. För kastgrenarna kan vi sammanfatta med att våra svenska tjejer slog finskorna med 46-42 och att killarna förlorade med 40-48. Sammanlagt alltså 86-90 i finsk favör.
 
Våra svenska kastare kämpade och presterade bra med extra plus för landslagsrekordsättande Ida Storm och Daniel Ståhl. Lite för många av våra allra bästa saknades (Leif Arrhenius, Niklas Arrhenius, Kim Amb, Gabriel Wallin, Anna Wessman, Daniel Ståhl i kula för att nämna några) för att vi skulle kunna sätta finnen på plats. Helgens enda 16-6 åt endera hållet, dvs trippelseger, togs av de svenska killarna i diskus, den gren vi för tillfället är allra starkast i.
 
Nu laddar vi om och tar sikte på nya äventyr och bravader 2018!
 /Anders Axlid (170904)
 

Kasttävlingar

För den som vill ha fler chanser att bättra på årsbästat kommer det arrangeras kasttävlingar i Malmö 23/9, 30/9 och 7/10 i (samtidigt som Castorama alla tre datum). I norska Spikkestad, där det brukar blåsa bra vindar, arrangeras diskustävlingar 16/9 och 24/9. Kontakta GGC för mer info om dessa tävlingar.
 /Anders Axlid (170829)
 

Analys av deltagandet i kastgrenar på årets JSM/USM

En genomgång av deltagandet i kastgrenar vid årets JSM och USM ger vid handen en del intressanta fakta:
 
Sammanlagt hela 110 föreningar hade representanter med i kastgrenar på dessa tävlingar. Många hade givetvis bara någon enstaka deltagare men om just deltagande på dessa tävlingar är ett mått på hur många ställen det drivs kastträning på i Sverige rör det sig om detta antal.
 
I de olika ålderklasserna tävlade följande antal unika individer (med reservation för smärre räknefel).

22 år:                  57 (3 årskullar; 19 i snitt per årskull)
19 år:                  61 (2 årskullar; 30.5 i snitt per årskull)
17 år:                  53
16 år:                  51
15 år:                  66
 
Sammanlagt 288 aktiva tävlade således i kast under JSM/USM. Årskullarna som föds i Sverige varierar en del från år till år. Kanske är det naturligt att antalet tävlande minskar allt eftersom en årskull blir äldre men samtidigt finns många exempel på väldigt framgångsrika aktiva på seniornivå som börjat ”satsa” sent. Den årskull som sticker ut i år är 17-åringarna (födda år 2000), de är fler än 16-åringarna.
 
På JSM hade sju föreningar (Huddinge, Lidingö, Mölndal, MAI, Tureberg, Upsala, Växjö) deltagare i alla tre klasserna (22, 19, 17). Upsala 11, Huddinge och Växjö 9, Tureberg 7 hade flest deltagare sammanlagt i alla tre klasserna.
 
På USM hade Västerås flest deltagare med 7, Växjö och Tureberg hade 5, Mölndal, Ymer, Täby hade 4.
 
Fem föreningar, Lidingö, Mölndal, Tureberg, Upsala, Växjö hade representanter i alla fem ålderklasser på JSM/USM, ett mått på att det bedrivs kontinuerlig verksamhet i kast i dessa klubbar.
 
19 föreningar i 16-årsklassen hade inte aktiva med i kast på JSM. 16 föreningar som inte hade aktiva i 16-årsklass och JSM-åldrar hade aktiva i 15-årsklassen. Ingen likande analys har gjorts av tidigare års JSM/USM, och det ska bli spännande att följa upp kommande års mästerskap för att se om kast är på väg att spridas på fler föreningar.
 
Var tränar då dessa aktiva, dvs i vilken miljö? Ingen djup analys av detta har gjorts men känslan är att de flesta tränar på den ort man bodde när man började med friidrott. En del har bytt miljö och tränar eller är delvis knutna till Prestationscentrum kast i Växjö, en del studerar och tränar i USA (6 totalt; 2 män, 4 kvinnor), och en del går på FIG på annan ort än hemorten.
 /Anders Axlid (170824)
 

Män diskus stark svensk gren internationellt

En reflektion efter årets VM är att Sverige de senaste två globala mästerskapen haft tre unika individer i final i manlig diskus, Daniel Ståhl, Axel Härstedt och Simon Pettersson. Ur det har även kommit en medalj. Till det har det 33-åriga svenska rekordet slagits i år och 8:e plats på årets bästalista (räknat på svenska medborgare) är 57.45 m vilket visar på en stark toppbredd. Svensk manlig diskus är urstark och trenden är att den blir än starkare framöver.
 
Intressant är att fyra av topp-8 tränar vid prestationscentrum kast i Växjö och ytterligare två är kopplade dit.
 /Anders Axlid (170822)
 

Daniel Ståhl VM-2:a!!!

I lördags frälste Daniel Ståhl kast-Sverige genom att komma tvåa i diskus på VM med 69.19 m. För det första gjorde Daniel en fantastisk tävling rakt igenom från kval till final och visade för honom själv och andra att han nu även är expert på mästerskapssituationer. Att Litauern Gudzius kastade två centimeter längre och vann guld är bara att gratulera. För det andra var Daniels medalj efterlängtad då ingen svensk kastare vunnit medalj på internationellt mästerskap sedan 1990 (EM) och 1984 på globalt mästerskap. Många tycker säkert det ska bli skönt att slippa tjatet om detta.

Daniel är fortfarande bara i början av sin karriär så vi kan se fram mot många spännande mästerskap i framtiden. 

Även Simon Pettersson gjorde en fantastisk tävling då han via 63 m i sista kvalkastet tog sig till final. Väl där tröt orken, framförallt den mentala, men kastade ändå över 60 m med ett långt trampkast i tredje. Simon slutade 11:a i landslagsdebuten. Även Simon kan se fram emot många famtida mästerskap!

Bra jobbat grabbar!
/Anders Axlid (170807)
 

Juniorers utvecklingspotential

Under sommaren med alla indernationella ungdoms- och juniormästerskap kan man reflektera på hur långt komna de aktiva som deltar där är i sin utveckling mot toppen, dvs hur mycket de kan tänkas öka på sina resultat i framtiden. För att skapa sig en uppfattning kan man titta på hur historien sett ut. En sammaställning har gjorts över svenska kastare som deltagit vid internationella mästerskap (OS, VM, EM) perioden 2005-2016 och vad de gjorde för resultat i 19-års- och 22-årsåldern, klicka här för att se den. Naturligtvis finns alltid en historia bakom resultat, siffror säger inte allt. Till exempel kan det vara så att någon knappt tävlat med seniorredskap i 19-årsålder, eller haft en annan greninriktning. Många av de aktiva är fortfarande aktiva och kan öka på sina resultat ytterligare, några har till och med inte ens lämnat 22-årsklassen än.
/Anders Axlid (170802)
 

Biomekaniska analyser

20-21 juli i Växjö gjordes biomekaniska analyser i kastgrenar under ledning av den tyske biomekanikern Tobias Hein. Många av våra bästa aktiva deltog. Analyserna görs genom 3D-filmning och höghastighetskameror, och gjordes möjliga genom ekonomisk stöttning från SOK. Nu analyseras alla parametrar vilket kommer att resultera i en stor mängd siffror och kurvor/grafer, som i sin tur ska tolkas och analyseras för att ge aktiva och tränare bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin kastteknik.
/Anders Axlid (170726)
 

Fanny Roos guld på JEM22!!!Fanny Roos dominerade finalen i kula på JEM22 från start till slut igår och avslutade med 18.14, några centimeter från svenskt rekord. Stort grattis Fanny! Det var den första svenska medaljen i kvinnlig kula i internationella mästerskap någonsin. Stort grattis även till Fannys nuvarande tränare Vésteinn Hafsteinsson och till före detta tränaren Per Karlsson, ni har båda stor del i Fannys utveckling och framgångar!
/Anders Axlid (170716)
 

Det är mycket nu . . .

Sista tiden har det varit mycket aktivitet i kastringar och ansatser. Förra veckan var ett 20-tal kastare i Växjö på utvecklingsträff (slägga) och läger (kula, diskus, slägga). Samma vecka monsterkastade Daniel Ståhl svenskt rekord på 71.29 m på FGP Sollentuna och Fanny Roos belade sjätteplatsen vid Paris Diamond League. Under helgen följde Bottnarydskastet med många bra prestationer inklusive svenskt juniorrekord i diskus av Vanessa Kamga. Nu i veckan väntar Lag-SM för en del och därefter FGP Göteborg, annars är det många som finslipar formen inför juli månads internationella juniormästerskap.

Vi riktar också ett stort, varmt tack till arrangörerna av Bottnarydskastet. De gör ett hästjobb varje år med denna internationella kastgala. Nästa år är 20:e året tävlingen genomförs. Läge för juileumsfest!
/Anders Axlid (170705)
 

Läger i Växjö

Nästa vecka kör vi sommarläger i Växjö för släggkastarna, den enda gren där tillräckligt många anmälde sig. Å andra sidan är uppslutningen väldigt bra i slägga, 10 lägerdeltagare + 4-5 andra släggkastare på bla VM- och JEM-nivå vilket betyder att instruktörer Jons och Kjellander kommer att få jobba hårt!

Även en del av våra bästa talanger i kula och diskus kommer att spendera veckan i Växjö och ladda för kommande tävlingar och mästerskap. I tillägg är många av våra bästa seniorer i kula och diskus stationerade i Växjö så det kommer att bli mycket aktivitet i kastringar och ansatser till veckan.
/Anders Axlid (170623)
 

Intervju med tränare

Med oregegelbundna mellanrum kommer intervjuer med tränare med inriktning på kast att läggas upp på PC kasts sida. Först ut är Lasse Haka, spjuttränare i Karlstad. Gå in på fliken "Material" och sedan "Intervjuer" för att läsa.
/Anders Axlid (170614)
 

Fler diskustävlingar i Spikkestad

I Spikkestad, cirka 5 mil från Oslo, arrangeras varje år en serie diskustävlingar (Spikkestad Open) av Jorunn och Iver Hole. Här har många bra resultat gjorts genom åren. De har redan kört två diskustävlingar i vår/sommar och de bjuder nu in till två tävlingar tävlingar till följande datum:
 
Fredag 30/6, kl 18:00
Söndag 23/7, kl 14:00
 
Plats: Idrottsplatsen i Spikkestad
Grenar: Diskus för alla klasser och bägge kön
Startavgift: 50 NKR
Anmälan: På plats, men skicka gärna en föranmälan till joruhole@online.no

/Anders Axlid (170613)


Svenskt kast på frammarsch!

Utomhussäsongen har inletts mycket bra av de svenska kastarna och under den gångna pingsthelgen och Nationaldagen varvade de upp tävlingssäsongen än mer. I topp under var Ida Storms svenska och nordiska rekord i slägga på 71.52 m och Fanny Roos 18.16 m precis under det gällande svenska rekordet. Kim Amb ökade på årsbästat till 82.02 m och Gabriel Wallins 82.01.
 
Vår starkaste gren är herrarnas diskus med fyra man i topp 23 i världen i år. I kvinnornas diskus är vi inte lika bra på seniornivå men en ung generation är på väg, till exempel har tre tjejer med mycket god marginal redan kvalat till JEM 19 i sommar, ch ytterligare två tjejer, 17 år gamla, har kastat över JEM19-gränsen.

Ett utdrag ur världsstatistiken per 8 juni nedan.

/Anders Axlid
 

Plats Namn Resultat
     
MÄN DISKUS  
     
3 Daniel Ståhl 68.36
15 Niklas Arrenius 65.01
17 Simon Pettersson 64.77
23 Axel Härstedt 63.90
     
MÄN SPJUT  
     
24 Kim Amb 82.02
25 Gabriel Wallin 82.01
40 Jiannis Smalios 79.60
     
MÄN SLÄGGA  
     
42 Oscar Vestlund 72.42
     
KVINNOR KULA  
     
18 Fanny Roos 18.16
     
KVINNOR SLÄGGA  
     
19 Ida Storm 71.52
25 Marinda Petersson 70.01
     
KVINNOR SPJUT  
     
23 Anna Wessman 60.68
41 Sofi Flink 58.39


 

Heleneholms kasttävlingar sommaren 2017

Heleneholms IF arrangerar en serie kasttävlingar på Malmö Stadions kastplan. Datum är:

Onsdagen den 21/6
Onsdagen den 28/6 
Onsdagen den 2/8 
Onsdagen den 9/8

Klicka här för mer info.
  /Anders Axlid

Hallesche Werfertage 2017

Så här dagen efter årets kastfest i tyska Halle summerar vi den bästa svenska insatsen någonsin i denna tävling. Många bra prestationer och resultat som bådar gott inför den den fortsatta utomhussäsongen med Daniel Ståhl (1:a), Anna Wessman (3:a), Marinda Petersson (1:a U23 och 4:a seniorklass) och Fanny Roos (1:a U23 och 3:a seniorklass) i topp. Dessutom fick vi med oss många bra resultat och placeringar bland juniorer och ungdomar vilket känns bra för framtiden!

  /Anders Axlid

Diskustävlingar i Norge

I Spikkestad, cirka 5 mil från Oslo, arrangeras varje år en serie diskustävlingar (Spikkestad Open) av Jorunn och Iver Hole. Här har många bra resultat gjorts genom åren. Arrangörerna bjuder nu in till tävlingar även i år med följande datum som de första planerade:
 
Söndag 4/6, kl 12:00
Söndag 11/6, kl 12:00
 
Plats: Idrottsplatsen i Spikkestad
Grenar: Diskus för alla klasser och bägge kön
Startavgift: 50 NKR
Anmälan: På plats, men skicka gärna en föranmälan till joruhole@online.no

  /Anders Axlid
 

Speerschule

Under "teknik och fysisk träning" ligger nu en länk till en schweizisk hemsida med massor av artiklar och liknande om spjut. Gå in och gotta dig om du gillar spjut! Klicka här för att komma direkt dit.
  /Anders Axlid
 

Utvecklingsträff rotationskula och diskus

Från fredag till söndag befann sig runt 15 toppaktiva med tränare vid Prestationscentrum i kast i Växjö. Mötet var en första träff i ett treårigt utvecklingsprojekt finansierat av Riksidrottsförbundet (RF). Utvecklingsprojektet behandlar rotationskula och diskus och har som syfte att Sverige ska bli ännu bättre i dessa grenar, detta genom att jobba mer fördjupat kring individen och tillsammans i grupp mot individens mål.

Under helgens träff var fokus teknisk-, fysisk-, mental- och socialutveckling. Dessutom screenades alla i prehabsyfte enligt de grenspecifika protokoll som togs fram i ett annat RF-finansierat projekt 2016. Vèsteinn Hafsteinsson delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter från toppinternationell nivå medan Kari Kiviniemi genomförde all screening. Mats Olsson var med och skötte bland annat det tekniska såsom att ta fram bildserier.
 
Det genomfördes individuella samtal med varje aktiv-tränarkonstellation där helheten i satsningen stämdes av. Varje aktiv och tränare fick med sig hemuppgifter att lösa till nästa träff.
 
Vad gäller screeningen gjordes den på varje individ och alla aktiva och tränare fick förhoppningsvis med sig tankar om vad som kan göras för att förebygga de vanligaste skadorna i grenarna som naturligtvis också leder till ökad fysisk prestationsnivå.
 
En klar ambition med projektet är att utbytet av kunskap och erfarenheter tränare emellan ska bli än bättre. För helt klart är att det finns mycket samlad kunskap och engagemang hos dessa tränare.
 /Anders Axlid
 

Reportage om Fanny Roos på Sportnytt

Igår, 9 maj, körde Sportnytt på SVT ett reportage om Fanny Roos. Reportaget börjar 6:58 in i programmet. Länk här.
  /Anders Axlid

Inbjudan till estniska kasttävlingar

Ett mail som följer kom från Estland häromdagen:

Hello neighbors,

We are happy to send you our this year’s throwing series dates. If anyone is interested to take part, please contact our throws head coach and meet organizer Ants Kiisa – antskiisa@gmail.com and + 372 56640851
 
Kind regards from Tallinn

För flyer med datum, klicka här.
  /Anders Axlid

 

Till alla aktiva och ledare/coacher som inte har dopingkörkort och vill delta i landslagets verksamheter i framtiden!

Svenska Friidrottsförbundet har bestämt att för att få deltaga i landslaget måste du ha genomgått de två olika delarna i antidopingkörkortet.
De båda delarna som du måste genomgå för att få vårt antidopingkörkort är
 
1. En föreläsning som Svensk Friidrott arragerar under året på olika
    platser.
2. RF:s webutbildning REN VINNARE
 
Om du inte varit med på en av våra föreläsningar måste du göra det snarast och har i år följande tillfällen att välja på:
 
-27 maj kl 21.30 i Malmö på Stafett SM
-8 jun 17.00 i Stockholm Heliosgatan 3
-1 juli 20.00 i Göteborg under Världsungdomsspelen
-26 august 17.00 ca i Helsingborg SM
-1 september 16.00 i Stockholm vid Finnkampen
 
DU anmäler ditt deltagande på vår hemsida under antidopingkörkort, eller i följande länk: http://www.friidrott.se/medicin/antidoping/Antidoping-korkort.aspx

Om du inte gjort RF:s utbildning REN VINNARE är det dags att tag i den nu. Du hittar all information om den på denna länk.
OBS – viktigt att när du loggat in anger att du tillhör friidrottsförbundet.
http://www.rf.se/Antidoping/Renvinnare/
 
Har du frågor hör av dig till Karin Torneklint Karin.Torneklint@friidrott.se eller Sverker Nilsson Sverker.Nilsson@neptunuskliniken.nu.
 

Gemensamt träningsläger i Albufeira, Portugal, för RIG Falun och RIG Karlstad

Riksfriidrottsgymnasierna i Falun och Karlstad har precis kommit hem från ett gemensamt träningsläger i Albufeira, Portugal. Träningslägret genomfördes tillsammans för andra året i rad.

I år blev det bara fyra dagar tillsammans men dessa dagar var fyllda av teknikpass, styrkepass, snabbstyrketester och även en tävling i slägga och diskus. Tävlingen var tänkt att vara en kastduell mellan RIG:en blev till slut en formcheck inte bara mot nationellt motstånd utan även daltagare från Norge och Island var med.

-Kul att tävla och ett par personliga rekord blev det, dels Matilda Björklund i slägga (53.38 m) och Ragnar Carlsson i diskus (55.05 m) säger Mattias Jons, tränare vid RIG Falun.

RIG Karlstad vann dock "perskampen" då fyra av sex kastare satte pers!
 /Mattias Jons
 

Inbjudan till internationell tävling i Portugal 

Paulo Reis och klubben Juventude Vidigalense i Leiria, Portugal, har arrangerat ”International Throwing Meeting” i 22 år. Tävlingen går på samma arena som Europacupen i kast 2014 och 2015. Tävlingen har grenar för U16, U18, U20 och dubbla tävlingar (lördag och söndag) för seniorer. Inbjudan till årets tävling 29-30 juli gäller även svenska kastare. De erbjuder goda förhållanden som väder och vind (vanligtvis), bra redskap och kastringar/ansatsbanor.
De ställer upp med fri logi till seniorer och U20 som gjort vissa resultat som finns på sidan 6 i inbjudan som du hittar här. Även transfer från Lissabons flygplats ordnar de.
Varför inte förlägga ett träningsläger på plats veckan innan?
 /Anders Axlid

Vägen till elitidrott

2015 publicerade ett forskarteam på Linnéuniversitetet i Växjö en forskningsrapport, ”Vägarna till landslaget, om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering”. Man undersökte vilken väg våra landslagsidrottare har tagit för att nå den absoluta toppen i sina respektive idrotter, det vill säga talangutveckling, och även vilka externa faktorer som ofta spelar in. Du hittar den intressanta rapporten under ”Material” och sedan ”Föreläsningar”. Rapporten är lång men sammanfattas på sidan 5 i de viktigaste punkterna.
 /Anders Axlid
 

Artikel om diskus

Hemsidan friidrottaren.com publicerade härförleden en bra artikel om svensk manlig diskus. Klicka här för att länkas till artikeln.
 /Anders Axlid
 

Nyupplagda dokument

Några nya dokument har lagts upp på materialsidan: En podcastintervju med kasttränare Stellan Kjellander från Tyngre.se, en kunskapsöversikt över styrketräning för barn och ungdom, och en artikel om explosiv styrketräning av Dietmar Schmidtbleicher från Svensk Idrottsforskning.
 /Anders Axlid

Bra kasttävlingar

Under maj månad arrngeras två tävlingar inriktade på kast i Uppland. Bålsta IK anordnar som vanligt Vårkastet, i år med datum lördagen den 13 maj. Här har det tidigare år varit bra startfält i flertalet grenar så förhoppningen är att det blir så i år också. Länk till inbjudan
 
Dessutom arrangeras Enakastet i Enköping helgen innan Vårkastet. Se länk: http://www.eaifriidrott.nu/news/5050421/Enakastet-7-5. Kanske ett bra genrep inför Vårkastet!
 /Anders AxlidSäffle slår Stockholm, Göteborg och Malmö i kast!

När man tittar på i vilka föreningar våra framgångsrikaste svenska kastare började sin friidrottsbana slås man av att väldigt få kommer från våra storstäder. Under perioden 2005-2016 hade Sverige 23 unika kastare som deltog vid internationella mästerskap som EM, VM och, OS. Vad gäller de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö var det endast två aktiva som börjat med friidrott i en förening där, Stockholm hade en representant, Göteborg en och Malmö ingen. Säffle hade under samma period med två kastare på internationella mästerskap, det vill säga som började sin friidrottsbana där! De flesta svenska mästerskapskastare kom under denna period från orter som hade mellan 4000-50000 invånare. Vad beror detta på?
 /Anders Axlid
 

Axel Härstedt på läger


Foto: Deca Text & bild

Axel Härstedt befinner sig, efter en lång vinter med Växjö och Tipshallen som bas för sin träning, i Split i Kroatien för några veckors träning hos bland andra de senaste årens gigant i kvinnlig diskus Sandra Perkovic, och nyblivne kroatiske rekordhållaren i kula, Stipe Zunic. Förutom mycket träning finns tid för diskussion av träning och friidrott i allmänhet, ett gott exempel på internationellt utbyte.
 /Anders Axlid

 

Nytt RF-finansierat projekt i rotationskula och diskus

Svensk Friidrott har blivit beviljad stöd i tre år för att driva ett utvecklingsprojekt i rotationskula och diskus. Här kommer våra allra bästa aktiva och deras tränare att bjudas in. Verksamheten kommer inledningsvis att bedrivas som fördjupade utvecklingsträffar, och vissa krav kommer att ställas på deltagarna.
Förhoppningen är att vi i efterhand kan påvisa resultat och därigenom ha bra argument för att söka finansiering till fler grenprojekt i framtiden.
 /Anders Axlid


Grenprogram Folksam GP och Folksam Challenge 2017

Frågan har ställts från flera håll om kommande säsongs grenprogram på våra Folksamtävlingar. I skrivande stund har vi inte tillgång till dem på grund av att de inte är definitivt beslutade. Förhoppningsvis kommer de under april månad.
 /Anders Axlid

Certifierad Coach

24-26 mars anordnades första träffen av 2017 års omgång av Certifierad Coach i Växjö. Kursen ges vartannat år. 17 av totalt 62 deltagare i alla fem grengrupper har valt kast som inriktning vilket gör kast till största grengrupp. Förutom det grengruppsöverskridande innehållet var denna gång fokus på diskus/rotationskula och glidkula där Vésteinn Hafsteinsson respektive Jan Anders Sörensen föreläste.
 /Anders Axlid

Full fart i alla kastringar i Falun i helgen

25-26 mars lockade ett träningsläger för 12-15-åringar och utbildning för tränare och föräldrar i grenarna spjut, slägga, kula och diskus totalt över 50 personer till Falun. Det blev fyra träningspass för aktiva och utbildning i Svensk Friidrotts Steg 1-kastutbildning inklusive praktik och workshop. Lägret arrangerades av UC FriMitt med Mattias Jons som huvudansvarig.

Lägerutbildningen genomfördes för fjärde året i rad där alla som ville komma var välkomna.

- Vi hade ungdomar och tränare från Falun och Borlänge men också från Stockholm, Västerås, Karlstad och Göteborg.


De ungdomar som deltog cirkulerade mellan kastgrenarna, öva att rotera, sätta ner fötterna rätt och kasta på det mest efektiva sättet. Och praktiken kompletterades med teori.

Förutom ungdomarna var också en rad tränare och föräldrar med på lägret, de deltog i Svensk Friidrotts ungdomstränarutbildning, Steg 1.

- Tanken att slå ihop ungdomsläger med utbildning för föräldrar är dels att vissa ungdomar vill kasta mer, dels att när föräldrarna ändå ofta är med slår man ihop det med kastutbildning så de inte bara behöver sitta och titta på.


Oavsett var i Sverige man går Svensk Friidrotts stegutbildning i kast ska det vara väldigt lika i innehåll med ett gemensamt språk, teknikövningar och en tydlig metodik.

Under oktober planeras andra delen av Steg 1 vilken kommer att behandla diskus och spjut. Även då är alla aktiva och föräldrar välkomna utan krav på förkunskaper.

 /Anders Axlid och Mattias Jons

 

Spjutskolan

17-18 juni arrangerar Södertälje IF i samarbete med Svensk Friidrott Spjutskolan, en helg fylld av spjukastning med både tävling och utbildning för tränare, föräldrar och aktiva. Klicka här för mer info.
 /Anders Axlid

Kontaktperson

Anders Axlid

Anders Axlid
Grengruppschef kast
a 070-771 19 46
e-post


Avdelningar

Intro

Nyheter

Tränare PC kast

Grenutveckling

Konsultation

Material

Filmer tävling och träning

Tävlingar

Utbildningar

Länkar