Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Internationella tävlingar

Europacupen i vinterkast (ETC)

Svensk Friidrott har alla år utom ett deltagit i tävlingen som genom åren haft olika namn. Vårt syfte med deltagande är primärt att mästerskapsaktiva i kast, många utan egentlig inomhus- eller vintersäsong, som ett led i satsningen på kommande utomhussäsong ges möjlighet att stämma av form och skaffa erfarenheter. Aktiva i långa kastgrenar prioriteras därför.
På grund av att långa kast inte har någon inomhus- eller vintersäsong baseras uttagningarna i stort på föregående års resultat, och de aktivas fortsatta tränings- och tävlingsutveckling.
För att vara aktuell ska den aktive ha klarat antingen senaste EM-kvalgräns eller U23 EM-kvalgräns.
Om en aktiv just tagit steget till seniorklassen och under sin tid som U23-junior klarat JEM-kvalgräns kan viss flexibilitet finnas i kriterierna för uttagning till ETC. Det kan ta tid att växa in i seniorkostymen, långsiktighet ska premieras.
 

Hallesche Werfertage

Hallesche Werfertage är en årligt återkommande tävling som arrangerats i drygt 40 år. Tävlingen är världsklass och hålls på en legendarisk arena där Tyskland har ett träningscentrum för kast.
 
Svensk Friidrott brukar bjudas in med ett 15-tal platser där arrangörerna står för logi. De som får företräde till dessa platser är aktiva som håller mästerskapsstandard i senior-, U23- och U20-klasserna där seniorer prioriteras först, sedan 22-åringar, sedan 19-åringrar.
 
I övrigt kan man anmäla sig precis som till en vanlig tävling, men det är viktigt att få ok från arrangören då de har ett begränsat antal startande i varje gren och åldersklass. Svåraste gren att få klartecken i är slägga på grund av taket på antalet deltagare.

Tävlingen är inget landslagsuppdrag.

Kontaktperson

Anders Axlid

Anders Axlid
Grengruppschef kast
a 070-771 19 46
e-post


Avdelningar

Nationella tävlingar

Internationella tävlingar