Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Utvecklingsträffar


Foto: Torbjörn Eriksson

Utvecklingsträffar är till för att sprida kunskap till tränare och aktiva inom grengruppen. De kan vara teknik, träningsplanering, kost, mentala färdigheter med mera. Träffarna ska vara ett tillfälle för att lära av varandra. Varje tränare och aktiv ska inte behöva uppfinna hjulet när kunskapen redan finns. Om vi delar med oss av vår kunskap kommer vi att hjälpa varandra till framgång.

Aktiva i åldrarna 17 år och uppåt bjuds in till träffar tillsammans med sin tränare, genom att till klara vissa resultat (läs uttagningskriterier)eller placeringar på mästerskap. Det krävs dessutom att man har sprint/häck som huvudgren. Aktiva under 17 år samlas regionalt. 
 
Träffarna är i de flesta fall, i mån av plats, öppna för deltagande av till exempel Certifierade Coacher som inte har egna inbjudna aktiva. Anmälan ska då göras på sedvanligt sätt.

Nedan kan ni se exempel på en årscykel av utvecklingsverksamheten. 

 

Årscykel

Typ av träff Månad
Grenspecifika träffar November
Storträff alla sprint/häck grenar December
Grenspecifika träffar Mars-april-maj
Tävlingsträff kort sprint/häck Juni-juli

 

Information kring utvecklingsträffar finns att läsa i underrubrikerna till denna sida, träffar, aktiva i utvecklingsverksamheten samt uttagningskriterier.