Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Elittränarutbildning 


               Dejan Mirkovic, EM Zürich 2014

 

Landslagsavdelningen har ett övergripande ansvar för utbildningen av tränare för junior- och senioraktiva.

Förutom den utbildning i form av kurser o dyl som genomförs nationellt följer man kontinuerligt vad som förekommer internationellt, bl a inom ramen för Europeiska Friidrottstränarföreningen EACA:s verksamhet, och medverkar till att svenska elittränare får möjlighet att delta i sådana kurser, symposier och seminarier.