Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 5 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Certifiering och certifierade friidrottsanläggningar i Sverige

Certifiering av en anläggning omfattar såväl geometriskt utförande som syntetisk beläggning. Vidare certifierar Internationella Friidrottsförbundet (World Athletics, WA) enskilda tävlingsredskap, t ex spjut, diskusar, släggor, häckar och startblock.
 

Certifikat från World Athletics, utomhus

World Athletics utfärdar två typer av certifikat för utomhusanläggningar:

För certifikatet World Athletics Certified Facility Class 1 gäller att anläggningen uppfyller gällande mått samt att syntetbeläggningen är certifierad av WA. Vidare skall beläggningen testas för att säkerställa att den uppfyller gällande regler. Måttriktighet redovisas i WA:s formulär ”Measurement report outdoor”. Klass 1-certifikat erfordras i princip för världsmästerskap samt olympiska spel.

För certifikatet World Athletics Certified Facility Class 2 gäller att anläggningen uppfyller gällande mått samt att syntetbeläggningen är certifierad av WA. Måttriktighet redovisas i WA:s formulär ”Measurement report outdoor”. Klass 2-certifikat erfordras för övriga tävlingar som utförs i regi av WA och Europeiska Friidrottsförbundet.

Anvisningar för Internationella Friidrottsförbundets certifieringssystem för anläggningar finns på World Athletics hemsida (under rubriken Certification System). I dokumentet World Athletics Certification System Procedures beskriver kapitel 2 i detalj hur certifiering av anläggningar enligt klass 1 och 2 går till.

 

Svenskt certifikat, utomhus

Svenskt certifikat är i princip likvärdigt med IAAF klass 2. Dock är redovisningen något förenklad. Måttriktighet redovisas i Svenska Friidrottsförbundets "Protokoll avseende måttriktighet och redovisning av beläggningsegenskaper".

För arena där svenskt mästerskap för seniorer ska genomföras erfordras svenskt certifikat eller IAAF-certifikat.

För ansökan om Svenskt certifikat ska anläggningsägaren (oftast en kommun) beställa certifieringsmätningar, som ska utföras enligt nedanstående formulär. Innan arbetet påbörjas ska anläggningsägaren meddela Svensk Friidrott (daniel.bergin@friidrott.se) vem som anlitas för att göra certifieringsmätningarna.

När mätningarna är gjorda skickas ansökan med samtliga bilagor till daniel.bergin@friidrott.se. För själva certifieringen betalar anläggningsägaren en certifieringsavgift på 10 000:-, som faktureras i samband med utfärdande av certifikatet.

Svenskt certifikat är giltigt till dess att renoveringsåtgärder utförs på anläggningen, dock längst i 7 år räknat från den dag certifieringsmätningarna är gjorda.
 

Nedladdningsbara dokument, Svenskt certifikat


Certifikat från World Athletics, inomhus

För inomhusanläggningar (World Athletics Certified Indoor Facility) gäller att anläggningen uppfyller gällande mått samt att syntetbeläggningen är certifierad av WA. Måttriktighet redovisas i formuläret ”Measurement report indoor”.

 

Friidrottsarenor i Sverige med WA Class 1-certifikat


Ort Arena Banbeläggning
Göteborg Ullevi Sportflex Super X
Höör Jeppavallen Saltex PS Ecology
Stockholm Stadion Polytan Pur


Friidrottsarenor i Sverige med WA Class 2-certifikat


Ort Arena Banbeläggning
Borås Ryavallen Conipur SP
Eskilstuna Ekängen Polytan WS
Gävle Gunder Hägg-stadion Spurtan WS
Sollentuna Sollentunavallen Polytan WS


Friidrottsarenor i Sverige med svenskt certifikat

 

Ort Arena Banbeläggning Giltigt t o m
Linköping Campus Friidrottsarena   2018 (löpt ut)
Åkersberga Österåkers IP Conica SP 2026-01-16


Ansökan om svenskt certifikat har också skickats in för Hedens IP i Helsingborg (2016-05-12) men certifikat har inte kunnat utfärdas eftersom ingen efterkontroll har genomförts av konstaterade brister vid certifieringsmätningstillfället.


Fotnot: Den arena som byggdes i Göteborg (Scandinavium) till inomhus-EM 2013 var certifierad enligt "WA Indoor". Ingen permanent inomhusarena i Sverige är certifierad enligt internationell standard.