Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Friidrottens anläggningar


För att kunna bedriva friidrott - såväl träning som tävling - krävs ändamålsenliga anläggningar. Det handlar både om anläggningar för den lokala vardagsfriidrotten och om stora evenemangsarenor avsedda för publikevenemang som galor, landskamper och mästerskap.
 

För att svensk friidrott skall fortsätta att utvecklas och bli tillgänglig för intresserade ungdomar överallt i landet behövs alltså ett så heltäckande nätverk av anläggningar som möjligt. De lokala arenorna och hallarna är helt avgörande för att det skall finnas friiidrott. Man måste helt enkelt kunna friidrotta där man bor.

Inte minst gäller det att uppmärksamma att friidrotten numera är en åretruntaktivitet. Det illustreras oerhört tydligt av de senaste årens framgångar för svensk friidrott internationellt: De aktiva som plockat hem medaljerna har växt upp på orter där de haft tillgång till goda förutsättningar för träning och tävling inomhus under vinterhalvåret.


 

För att stöda och stimulera till en fortsatt utveckling av alla slags friidrottsanläggningar inrättades 1997 SFIF:s Anläggningsråd för att samla alla de olika typer av kompetens som är aktuella.

Sedan ett antal år hanteras anläggningsfrågorna av Svensk Friidrotts Anläggningskommitté, som ska vara en källa till kompetens för föreningar, distrikt, offentliga eller privata aktörer som avser bygga, renovera eller utveckla friidrottsanläggningar.

 

Anläggningskommitténs arbetsuppgifter är...
 

Teknisk rådgivning

Kommittén ger genom sin expertkompetens grundinformation vid nybyggnad för att hjälpa föreningar, kommuner och andra aktörer framåt i planerings- och anläggningsarbetet.

Kommittén hjälper föreningar och kommuner att bedöma en anläggnings lämplighet för användning och rådgivning gällande underhåll och utveckling av befintliga anläggningar.

I all rådgivning beaktas friidrottens regelverk (Tävlingsregler för friidrott, IAAF Competition Rules och IAAF Track and Field Facilities Manual).

 

Rådgivning i beslutsprocesser

Kommittén kan ge stöd i frågor som rör kommunalt beslutsfattande i anläggningsfrågor till föreningar och kommuner som upplever att de har anläggningsbehov som inte är tillfredsställda.
 

Information i anläggningsfrågor

Anläggningskommittén ska tillhandahålla en förteckning över inomhusarenor med rundbana.

Anläggningskommittén ska också tillhandahålle en förteckning över friidrottsarenor i Sverige som är certifierade enligt IAAF klass 1/klass 2 och svenskt certifikat, samt information om certifiering, besiktning och kontroll.

Kommittén ska marknadsföras och synliggöras genom närvaro vid mötesplatser med föreningar, distriktsförbund och kommuner, samt i branschmedia.

Kommittén ska tillhandahålla och 
kontinuerligt uppdatera banmarkeringsritningar för utomhus- och inomhusanläggningar.