Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Regler och banmarkeringar

För att tävlingar ska kunna genomföras på en friidrottsanläggning behöver friidrottens tävlingsregler beaktas när en arena projekteras och byggs.

Tävlingsreglerna är alltså en viktig källa till kunskap om friidrottens anläggningar, och de sammanställs i den svenska och internationella regelboken som går att ladda ned som pdf-filer härifrån:


Internationella Friidrottsförbundet har också tagit fram detaljerade anvisningar om hur de olika delarna av friidrottsarenan utformas. Även denna skrift (i flera delar) kan laddas ned i pdf-format:


På en friidrottsarena ska ett stort antal linjer målas. Instruktioner om hur dessa linjer ska utformas, och var de ska placeras, finns på banmarkeringsritningar utgivna av Svensk Friidrott.

Banmarkeringsritningen är tryckt i formatet 70x100 cm (skala 1:200), kostar 750:-/st och kan beställas från Svensk Friidrotts förlag: anna.jonsson@friidrott.se.


Detalj från Svensk Friidrotts banmarkeringsritning för utomhusarenor, 2019 års utgåva.