Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

 2016UTLYSNING

Tidpunkt: 19-20 mars 2016

Plats: Scandic Star, Sollentuna

 

Röstberättigade kommer att få kallelse till förbundsårsmötet per post i slutet av januari 2016.


Medlemsföreningar, enskilda medlemmar i dessa samt distriktsförbund har rätt att lämna motioner till förbundsårsmötet.

Motionerna skall skickas till Svensk Friidrott, att. Ellinor Jansson antingen per e-post eller per vanlig post: Svensk Friidrott/Ellinor Jansson, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm.

Motionerna skall vara Svensk Friidrott tillhanda senast den 15 januari 2016.

 

Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningen, vars ordförande är Christina Liffner (tel 070-522 09 05)