Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 27 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningens förslag
 

2016

 

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL


Ordförande (mandatperiod 1 år): Björn O Nilsson (nyval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Gunilla Löthagen Sjöstrand (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Johan Storåkers (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Anders Tallgren (nyval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Bo Sjölander (nyval)

Ledamot (mandatperiod 1 år): Berndt Andersson (nyval/fyllnadsval)

Samtliga inkomna nomineringar: Se länk i högerspalten. 

Anm: 
Lena Björk, Pia Bosdotter Olsson, Karin Lundgren har ett år kvar på sin mandatperiod.


Information om föreslagna kandidater

En komplett CV kommer att skickas till alla delegater tillsammans med övriga Förbundsårsmöteshandlingar. CV:t finns också att ladda ner genom att klicka på respektive namn.

 
Björn O Nilsson, Sollentuna

Björn O. Nilsson är sedan 2008 professor och verkställande direktör för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Björn har tidigare arbetat i flera ledande positioner som forskningschef och verkställande direktör inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Björn är idag inom friidrotten ordförande i Föreningen De Stora Grabbarna.
 
Innan Björn gav sig in på en forskar- och akademikerkarriär var han medeldistanslöpare i Turebergs IF. Bland annat tog han elva SM-guld på 800 m och 1500 m, fem individuella och sex i stafett. Under slutet av 70-talet och början av 80-talet gjorde han också fem juniorlandskamper och 15 seniorlandskamper inklusive fem Finnkamper där han 1980 vann 1500 m. Björn var också med i EM i Prag 1978 i 1500 m.

Björns rekord är 1.47,7 på 800 m, 2.20,4 på 1000 m, 3.39,39 på 1500 m och 3.57,78 på 1 engelsk mil.
 
Björn brinner för friidrotten och har en gedigen erfarenhet av ledarskap från näringslivet och ett stort och välutvecklat nätverk såväl nationellt som internationellt.

Björn ger uttryck för att det är mycket inom Svensk Friidrott som gläder just nu. Friidrotten har många utmaningar men också många tillgångar. Det starka och breda engagemanget som vi ser bland klubbarna och den nya generationen av unga friidrottare inger mycket hopp, säger Björn.
 

Gunilla Löthagen Sjöstrand, Östersund

har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2014 och är också ledamot i styrelsen i Jämtland Härjedalens friidrottsförbund.
 
Gunilla är gymnasielärare på Wargentinskolan gymnasium i Östersund.
 
Som prioriterade områden har Gunilla utbildning och mångfaldsfrågor och särskilt ansvar för projektet ”Bättre tränare, ledare”.
 
Gunilla uttrycker själv att en förutsättning för ”fler och bättre tränare/ledare ” är utbildning. Talanger i all ära men utan en kunnig tränarstab stannar våra aktiva vid att just vara talanger. I många länder finns heltidsanställda tränare som har förmånen att kunna arbeta långsiktigt. Tränaruppdraget är statusfyllt.

I Sverige har vi en tränarstab där majoriteten har civila jobb och är ideellt engagerade i klubbarna på sin fritid. Som tränare behöver man hela tiden få ”påfyllnad” för att utvecklas samtidigt som detta gagnar våra aktiva. Svenska Friidrottsförbundet erbjuder möjlighet till utbildning via fysiska utbildningsträffar samt utbildningar via webben. Det är av högsta prioritet att se över och ständigt utveckla våra utbildningar och kvalitetssäkra dessa. Där har också värdegrundsfrågorna en viktig plats och kommande mångfaldsplan skall givetvis inkluderas i organisationsledar-/tränarutbildningar.
 

Johan Storåkers, Sundbyberg

har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2014 och är en välbekant profil i friidrotten med en lång erfarenhet av arbete inom Svensk Friidrott. Johan har arbetat en betydande del med idrottspolitik och media. Bland annat har han varit presschef vid c:a 60 större tävlingar (inklusive SM-tävlingar, DN Galor och Folksam Grand Prix-galor) och har varit medieansvarig på Svensk Friidrott.

Under lång tid har Johan varit engagerad för Liberalerna (tidigare Folkpartiet) i Sundbyberg stad. Sedan årsskiftet är han kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Tidigare var Johan under flera år oppositionsråd och har varit med och skrivit två av Folkpartiets idrottspolitiska program på nationell nivå.
 
För närvarande är Johan ordförande i Svenska Friidrottsförbundets anläggningskommitté med speciellt ansvar för samordning och politisk lobbying. Han var under flera år ledamot i Rådet för idrottens rum och arenor (RIRA) och är idag ledamot av Riksidrottsförbundets idrottsråd.
 
Johan är även ordförande i 08fri./Stockholms Friidrottsförbund och valberedare i Elitklubbarna samt Stockholm Marathon Gruppen. Bland tidigare ledaråtaganden kan i urval nämnas olika uppdrag inom exempel 08fri. och att han varit medlem av Spårvägens Friidrottsklubbs styrelse under cirka 10 år.


Anders Tallgren, Karlstad

har en gedigen erfarenhet av friidrotten och varit verksam som aktiv, ledare, funktionär, anställd, förtroendevald på alla nivåer lokalt, nationellt och internationellt.

Vid sidan om friidrotten har alltid samhällsfrågor varit Anders största intresse och han blev politiskt aktiv i Socialdemokraterna som 18-åring efter valet 1998 och läste sedan statsvetenskap på Karlstads universitet. Ett år av universitetsstudierna tillbringades i Storbritannien. Arbete inom friidrotten har varvats med förtroendeuppdrag inom politiken under hela 2000-talet och idag är Anders huvudsakligen lokalpolitiker i Karlstads kommun.
Under åren 2008-2014 bodde han i Stockholm och arbetade heltid med några av de största och främsta friidrottsarrangemangen i Sverige, genom sina uppdrag som Verksamhetschef för Stadionklubbarna och Projektledare inom Stockholm Marathon Gruppen.

Anders är ledamot i Svenska Friidrottsförbundets Tävlingskommitté och Internationella Kommitté samt representant för Stadionklubbarna i IAAF Diamond Leagues General Assembly.

I och med Anders redan aktuella engagemang och de uppdrag han redan har, när det gäller tävlingsfrågor (TÄK), internationell representation för såväl arenatävlingar som motionslopp, så kommer han att tillföra värdefull kunskap och stor erfarenhet i dessa frågor i styrelsearbetet, inte minst i den pågående "SM-utredningen".
 

Bo Sjölander, Täby

med ett ursprung från Borensberg i Östergötland och med en aktiv tid i IFK Växjö i början på 80-talet,  är ordförande i Täby IS friidrott sedan 2011.

Hans arbetsliv har nästan alltid präglats av projektarbete med tydliga mål som ska uppnås samtidigt som en lösning ska utvecklas, förankras och implementeras. Det har inneburit många år med träning i en kommunikativ förmåga parallellt med ett inkluderande och förklarande ledarskap. Bo arbetar sedan 2004 inom Acando och är sedan 2013 Senior engagement leader.

Bo har uppfattningen att idrotten generellt och föreningslivet specifikt står inför en förändringsresa.  Det är redan idag svårt att behålla tonåringar. Friidrotten har dessutom svårt med att locka och behålla killar. Friidrotten är/blir också lidande av den specialisering och konkurrens som sker i tidiga åldrar. Även om nu flera lagsporter nu tar bort tabeller etc, så kvarstår faktum att friidrotten i alla fall i storstäderna måste konkurrera med idrotter som skriver ”kontrakt” med 10-11-åringar.  Detta är några utmaningar som Bo tycker att vi också måste hantera inom friidrotten. Det finns idag en bra programförklaring, men vi måste jobba ännu hårdare med föreningsutvecklingen inom ramen för den fastslagna verksamhetsinriktningen. Utan bredd, ingen elit!

Bo ger uttryck för tre utvalda områden som han bedömer som angelägna att jobba vidare med och som över tid skall leda till konkreta, mätbara resultat inom respektive område och som är i linje med ”Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning – fler och bättre 2014-2020”. Dessa tre områden är:

-      ”Digitalisering”
-      Föreningsutveckling och
-      Samverkan mellan friidrotten och skolan

Utöver de tre utvalda områdena ovan, så hoppas Bo att hans erfarenhet inom strategi- och ledningsarbete ska komma till användning på ett övergripande plan.
 

Berndt Andersson, Göteborg

är sedan 8 år vice ordförande i Göteborgs Friidrotts Förbunds styrelse. Berndt har under sex år varit ledamot i valberedningen i Svenska friidrottsförbundet.

Berndt jobbar med läkemedelsdistribution för Tamro och har ansvar för alla dagliga läkemedelsleveranser samt har hand om inköp för alla indirekta varor och tjänster.

I det ideella arbetet inom idrotten, så har Berndt, efter 15 år inom fotbollen, varit aktiv i IF Kvilles styrelse i mer än 10 år, som ledamot, kassör och i sex år som ordförande.

Berndt är utbildad förbundsdomare med uppdrag allt från Europamästerskap, Finnkamper till lokala ungdomstävlingar i Göteborg. Deltagit i LOC för FGP i Göteborg.

Berndts kunskap och erfarenhet när det gäller elitfrågor, arrangemang och tävlingar i övrigt samt breda förankring i den ideella svenska idrottsorganisationen bedöms  kunna vara ett värdefullt tillskott i styrelsearbetet.  
 
 

CV-BANK / SEMINARIUM

CV för de föreslagna kandidaterna kommer att distribueras till alla delegater tillsammans med övriga Förbundsmöteshandlingar.
Under lördagen den 19 mars kommer ett seminarium/en hearing att organiseras i samband med förbundsmötet. Där kommer de som kandiderar göra en kort presentation av sig själva och informera om vilka frågor man vill driva samt svara på frågor från delegaterna.

CV-banken och hearingen är öppna även för person som inte ingår valberedningens förslag (se ovan) men som är nominerade eller blir nominerade på Förbundsårsmötet.
I slutet av detta dokument finns en kort information om de personer som är valberedningens förslag.

Tveka inte att kontakta valberedningens ordförande  Christina Liffner,
tel: 070-522 0905 eller c.liffner@bahnhof.se vid eventuella frågor.
 

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER

Revisor (mandatperiod 1 år): Grant Thornton med auktoriserade revisor Stefan Norell som huvudansvarig
 

 

ÖVRIGT

Till mötesordförande föreslås Christer Pallin (chefsjurist vid RF:s och SISU:s gemensamma kansli) mötessekreterare anmäls på Förbundsårsmötet.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Christina Liffner, Västerås samt ledamöterna Krister Clerselius, Falsterbo, Mikael Romell, Göteborg, Anna Sunneborn, Lidingö och Siv Tjärner, Luleå.
 
Ordföranden och samtliga ledamöter är beredda att ingå i den nya valberedning som ska väljas. 


 

 

Valberedningens ordförande:

Christina Liffner
Domherrevägen 4
722 23 Västerås

mobil 0705-22 09 05

e-post