Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningens förslag
 

2017

 

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL


Ordförande (mandatperiod 1 år): Björn O Nilsson (nyval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Berndt Andersson (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Karin Lundgren (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Karin Grute Movin (nyval)
Ledamot (mandatperiod 2 år):  Ulrika Pizzeghello
 (nyval)


Samtliga inkomna nomineringar: Se länk i högerspalten. 

Anm: 
Gunilla Löthagen Sjöstrand, Bo Sjölander, Johan Storåkers och Anders Tallgren har ett år kvar på sin mandatperiod.


Ytterligare information om föreslagna kandidater

CV för de föreslagna kandidaterna kommer att distribueras till alla delegater tillsammans med övriga Förbundsmöteshandlingar.

Under lördagen den 25 mars kommer det finnas möjlighet att träffa/diskutera med kandidaterna och med valberedningen. De som kandiderar kan ge en kort presentation av sig själva och informera om vilka frågor man vill driva samt svara på frågor från delegaterna.

Informationsstunden är öppen även för person som inte ingår valberedningens förslag (se ovan) men som är nominerade eller blir nominerade på Förbundsårsmötet.

I slutet av detta dokument finns en kort information om de personer som är valberedningens förslag.

Tveka inte att kontakta valberedningens ordförande  Christina Liffner,
tel: 070-522 0905 eller c.liffner@bahnhof.se vid eventuella frågor.
 

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER

Revisor (mandatperiod 1 år): Grant Thornton med auktoriserade revisor Stefan Norell som huvudansvarig
 

ÖVRIGT

Till mötesordförande föreslås Christer Pallin (chefsjurist vid RF:s och SISU:s gemensamma kansli). Mötessekreterare anmäls på Förbundsårsmötet.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Christina Liffner, Västerås, samt ledamöterna Krister Clerselius, Falsterbo, Mikael Romell, Göteborg, Anna Sunneborn, Lidingö och Siv Tjärner, Luleå.
 
Ordförande, Christina Liffner avböjer omval. Ledamöterna Krister Clerselius, Mikael Romell, Anna Sunneborn och Siv Tjärner är beredda att ingå i den nya valberedning som ska väljas.  

 

KORT INFORMATION OM FÖRESLAGNA KANDIDATER
 

Björn O Nilsson, Sollentuna


Björn O. Nilsson är sedan 2008 professor och verkställande direktör för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Björn har tidigare arbetat i flera ledande positioner som forskningschef och verkställande direktör inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Björn är sedan i mars 2016 ordförande i Svenska Friidrottsförbundet.
 
Innan Björn gav sig in på en forskar- och näringslivskarriär var han medeldistanslöpare i Turebergs IF. Bland annat tog han elva SM-guld på 800 m och 1 500 m, fem individuella och sex i stafett. Under slutet av 70-talet och början av 80-talet gjorde han också fem juniorlandskamper och 15 seniorlandskamper inklusive fem Finnkamper där han 1980 vann 1 500 m. Björn var också med i EM i Prag 1978 i 1 500 m. Björn är även så kallad Stor Grabb i Friidrott genom att han erhållit Friidrottsförbundets Hederstecken.

Björns rekord är 1.47,7 på 800 m, 2.20,4 på 1 000 m, 3.39,39 på 1 500 m och 3.57,78 på 1 engelsk mil.
 
Björn brinner för friidrotten och har en gedigen erfarenhet av ledarskap från näringslivet och ett stort och välutvecklat nätverk såväl nationellt som internationellt.

Björn ger uttryck för att det är mycket inom Svensk Friidrott som gläder just nu. Friidrotten har många utmaningar men också många tillgångar. Det starka och breda engagemanget som vi ser bland klubbarna och den nya generationen av unga friidrottare inger mycket hopp, säger Björn.

 
 

Berndt Andersson, Göteborg

valdes in i Svensk Friidrotts styrelse 2016. Under sitt första år i styrelsen har Berndt jobbat med fokusområdet ”Friidrottare”, främst Elit. Han har representerat styrelsen i Medicinska kommitteen samt varit styrelserepresentant och överledare på olika tävlingar.

Berndt är sedan åtta år vice ordförande i Göteborgs Friidrottsförbunds styrelse. Berndt har under sex år varit ledamot i valberedningen i Svenska friidrottsförbundet.

Berndt jobbar med läkemedelsdistribution för Tamro och har ansvar för alla dagliga läkemedelsleveranser samt har hand om inköp för alla indirekta varor och tjänster.

I det ideella arbetet inom idrotten har Berndt, efter 15 år inom fotbollen, varit aktiv i IF Kvilles styrelse i mer än 10 år, som ledamot, kassör och i sex år som ordförande.

Berndt är utbildad förbundsdomare med uppdrag på allt från Europamästerskap och Finnkamper till lokala ungdomstävlingar i Göteborg samt deltagit i LOC för FGP i Göteborg.

Berndts kunskap och erfarenhet när det gäller elitfrågor, arrangemang och tävlingar i övrigt samt breda förankring i den ideella svenska idrottsorganisationen bedöms kunna vara ett värdefullt tillskott i styrelsearbetet. 
 
 

Karin Grute Movin, Lidingö

Karins idrottsintresse är stort och brett där friidrott är huvudintresset från egen träning till att utveckla träningsgrupper och vara friidrottsförälder. Internationellt har Karin tävlat i fäktning.

Karin är aktiv inom IFK Lidingö friidrott och Lidingöloppet. Inom IFK Lidingö friidrott har Karin varit initiativtagare och ledare för löpgruppen ”Run Lidingö Run” (2009) främst för vuxna, Karin har bl a utbildning som löpledare (SFIF). Hon är också engagerad inom tävlingsverksamheten med ansvar för sekretariat och som tävlingsledare.  I Lidingöloppet är Karin i sitt uppdrag som blockchef ansvarig för presscenter och presskontakter, samt Lidingöloppets ”jubileum 50-lopp” (2014).

Karin var generalsekreterare för JEM 2015 i Eskilstuna. Ett uppskattat mästerskap med fyllda läktare, svenska framgångar, ekonomi i balans och ett hållbart evenemang som belönats med IAAF Sustainable Development Awards och European Athletics Green Event. Karin deltar i RF:s arbete och referensgrupp för Hållbara Idrottsevenemang sedan hösten 2016.


Karin har lång erfarenhet från styrelsearbete både i förenings- och näringsliv under de senaste trettio åren och varit med i utvecklingen av ”storklubben” IFK Lidingö, men också varit delaktig och sett den mindre klubbens utmaningar och möjligheter i tidigare styrelseledamotsuppdrag. Karins yrkesroller har varit som VD, marknadschef och managementkonsult med förändrings- och utvecklingsarbeten, där medlemsrelationer och medlemsinflytande/utveckling i medlemsorganisationer varit centralt. Karin har bred erfarenhet från olika branscher i svenskt näringsliv, kommun, statligt affärsverk, samt inom idrottsorganisationer och föreningsliv.

Med denna bakgrund och erfarenhet vill Karin framför allt driva området evenemang och arrangemang men också bidra med kompetens inom marknadsföring, sponsring och medlemsutveckling. För Karin ska friidrotten vara för alla likväl elit som motionär.

 • Evenemang och arrangemangsutveckling, ta tillvara på den erfarenhet och kunskap från JEM 2015 för kommande internationella friidrottsevenemang.
 • Bidra till förenings- och medlemsutveckling - samverkan, förankring och dialog med föreningar och medlemmar; ner-ifrån-och-upp-kommunikation.
 • Bidra med kompetens inom marknadsföring och sponsring.

 
 

Karin Lundgren, Göteborg

Ledamot sedan 2006, vice ordförande.

Tidigare elitaktiv hemmahörande i Göteborgs Kvinnliga Idrottsklubb (GKIK) med 43 SM tecken varav 19 individuella, svenska rekord på sprintdistanserna 100, 200, 400 och 35 landslagsuppdrag. Karin har deltagit i såväl OS som EM under 60- och 70 talet och även representerat Europalaget mot USA.

Karin har varit ledamot i SFIFs styrelse sedan 2006 och är idag vice ordförande i förbundsstyrelsen med ansvar främst för ekonomi, finansiering, fokusområdet friidrottare samt idrottslyftet.

Har varit ledamot i Göteborgs Friidrottsförbund sedan 1995, kassör mellan 1996 och 2006 och ordförande mellan 2006 och 2016.  Var ledamot i LOC för Friidrotts EM 2006 och Inomhus-EM 2013 i Göteborg samt varit ledamot i styrgruppen för FGP. Var under sin aktiva tid och några år därefter ledamot, kassör eller revisor i GKIK.

Är numera pensionär från Volvo Personvagnar och har under 40 år inom Volvokoncernen haft olika anställningar inom ekonomiområdet, var bl a ekonomichef i 13 år på Försäkrings AB Volvia.

Karin har under sin tid som ledamot haft ett ansvar för ekonomi och finansiering tack vare sina kunskaper och erfarenheter från arbetslivet. Ansvaret för fokusområdet Friidrottare bygger på ett stort friidrottsintresse och erfarenheter från sin egen tid som elitaktiv och senare även som motionär.


 

Ulrika Pizzeghello, Växjö

Ulrikas intresse, erfarenhet och kunnande inom idrotten, särskilt friidrotten, är påtagligt och började i Hälsingland redan i sjuårsåldern i Söderhamns IF. Ulrika, då med efternamnet Johansson, tränade och tävlade framför allt i 400 m/400 m häck. Efter ett uppehåll i friidrottandet vid 20-årsåldern och flytt till Växjö, gjorde Ulrika comeback, med klubbadress IFK Växjö, och dubbla SM-Guld i 400 m häck. Svenskt rekord i stafett tillsammans med bland andra Carolina Klüft och även representation i såväl lag-EM som sex stycken Finnkamper är meriter väl värda att framhålla.

I nuläget är Ulrika fortfarande aktiv med löpning på fritiden, framförallt i egenskap av löpcoach i det egna företaget Boosterway, där det främsta syftet är att utveckla en digital träningsplattform.

Ulrika beskriver sig själv som en lösningsfokuserad människa som drivs av att arbeta med utveckling och förbättring.  Hon tror på att det alltid behövs göras en förändring för att göra en förbättring, vilket också är en
stor utmaning i ett utvecklingsarbete. Ulrikas grundvärderingar är viktiga i det hon gör och hon står upp för demokratiska värderingar och ett samhälle som bygger på mångfald och tolerans.

Ulrika jobbar för närvarande som projektledare på Kultur– och fritidsförvaltningen i Växjö kommun. Hon har bland annat drivit ett projekt för att förbättra barn och ungdomars förutsättningar till fysisk aktivitet och tagit fram ett aktivitetsprogram, med utgångspunkt att inkludera fler unga inom idrotten. Ulrika har också tillsammans med SISU och lokala föreningar i Växjö format ett strategiarbete – Säker och Trygg förening - med målsättningen att ge bästa möjliga stöttning för barn- och ungdomsverksamheten i kommunens idrottsföreningar. Hon har också varit marknadsansvarig på High Performance Center (HPC), Växjö.

Bland Ulrikas förtroendeuppdrag märks

 • Diverse landslagsuppdrag friidrottslandslaget ungdom/junior/senior, såsom:
 • Ungdoms OS, i Lissabon, 1997
 • Ungdomsfinnkamp 1997, 1998, Seniorfinnkamp 2007, 2008, 2009, 2010
 • Nordiska Juniorlandskamper
 • Lag EM Turkiet, Portugal 2008, 2009, Europacupen Frankrike 2006
 • Uttagen i ”Team Barcelona” 2008 – 2010
 • Arbetslagsledare hälsa – och idrottsprogrammet, John Bauergymnasiet
 • Processledare för entreprenöriellt lärande, John Bauergymnasiet
 • Styrelseledamot i IFK Växjö 2007 – 2009
 • Ambassadör för Söderhamns stad

Vi har också med intresse tagit del av Ulrikas välgrundade och mycket intressanta krönikor i Idrottens affärer, http://www.idrottensaffarer.se/kronikor/ulrika-pizzeghello  

Valberedningens ordförande:

Christina Liffner
Domherrevägen 4
722 23 Västerås

mobil 0705-22 09 05

e-post