Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningens förslag
 

2018

 

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL


Ordförande (mandatperiod 1 år): Björn O Nilsson (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Bo Sjölander (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Johan Storåkers (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Maja Englund (nyval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Stephan Hammar (nyval)

 

Samtliga inkomna nomineringar: Se länk i högerspalten. 

Anm: 
Karin Lundgren, Berndt Andersson, Karin Grute Movin och Ulrika Pizzeghello har ett år kvar på sin mandatperiod.


Ytterligare information om föreslagna kandidater

CV för de föreslagna kandidaterna kommer att distribueras till alla delegater tillsammans med övriga Förbundsmöteshandlingar.

Under lördagen den 24 mars kommer det finnas möjlighet att träffa/diskutera med kandidaterna och med valberedningen. De som kandiderar kan ge en kort presentation av sig själva och informera om vilka frågor man vill driva samt svara på frågor från delegaterna.

Informationsstunden är öppen även för person som inte ingår valberedningens förslag (se ovan) men som är nominerad eller blir nominerade på Förbundsårsmötet.

I slutet av detta dokument finns en kort information om de personer som är valberedningens förslag.

Tveka inte att kontakta valberedningens ordförande Anna Sunneborn,
tel: 0735 24 02 81 eller anna@sunneborn.se vid eventuella frågor.
 

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER

Revisor (mandatperiod 1 år): Grant Thornton med auktoriserade revisor Stefan Norell som huvudansvarig

ÖVRIGT

Till mötesordförande föreslås Christer Pallin tidigare chefsjurist vid RF:s och SISU:s gemensamma kansli. Till mötessekreterare föreslås Anna Linner Bassani, tävlingsansvarig SFIF.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Anna Sunneborn, Lidingö, samt ledamöterna Krister Clerselius, Falsterbo, Mikael Romell, Göteborg, Siv Tjärner, Luleå och Åsa Jönsson, Stockholm.
 
Ledamöterna Mikael Romell och Åsa Jönsson är beredda att ingå i den nya valberedning som ska väljas.
Ordförande, Anna Sunneborn och ledamöterna Krister Clerselius och Siv Tjärner avböjer omval.
 

KORT INFORMATION OM FÖRESLAGNA KANDIDATER

 

Björn O Nilsson

Björn O. Nilsson, är sedan 2016 förbundsordförande i Svensk Friidrott.
Björn är idag engagerad i ett antal styrelseuppdrag och konsultuppdrag. Förutom Svensk Friidrott, bland mycket annat tre bolagsstyrelser (ÅF AB, BioInvent International AB samt SweTree Technologies AB) och två betydande akademiska uppdrag. Björn har under perioden 2008–2017 varit verkställande direktör för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Björn har tidigare arbetat i flera ledande positioner som forskningschef och verkställande direktör inom internationell bioteknik- och läkemedelsindustrin.

Innan Björn gav sig in på en forskar- och akademikerkarriär var han medeldistanslöpare i Turebergs IF. Bland annat tog han elva SM-guld på 800 m och 1500 m, fem individuella och sex i stafett. Under slutet av 70-talet och början av 80-talet gjorde han också fem juniorlandskamper och 15 seniorlandskamper inklusive fem Finnkamper där han 1980 vann 1500 m. Björn var också med i EM i Prag 1978 i 1500 m. Björn har erhållit Svenska Friidrottsförbundets Förtjänsttecken (sk Stor Grabb) och innan han valdes till förbundsordförande 2016, var han ordförande i Föreningen Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer.

Björns personliga rekord är 1.47,7 på 800 m, 2.20,4 på 1000 m, 3.39,39 på 1500 m och 3.57,78 på 1 engelsk mil.

Björn brinner för friidrotten och har en gedigen erfarenhet av ledarskap från näringsliv och akademi och han och ett stort och välutvecklat nätverk såväl nationellt som internationellt.

Björn ger uttryck för att det är mycket inom Svensk Friidrott som gläder just nu, och samtidigt bör vi ta tag i de utmaningar som vi har. En ny verksamhetsinriktning står för dörren, vilket ska ses som en möjlighet att förnya. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor bör ges hög prioritet inom Svensk Friidrott. Det starka och breda engagemanget som vi ser bland ledare och tränare ute i klubbarna och den nya generationen av unga friidrottare inger mycket hopp, säger Björn.
 

Bo Sjölander

Är sedan 2016 ledamot i Svenska Friidrottsförbundets styrelse.
Bo med ett ursprung från Borensberg i Östergötland och med en aktiv tid i IFK Växjö i början på 80-talet, är också ordförande i Täby IS friidrott sedan 2011.

Hans arbetsliv har nästan alltid präglats av projektarbete med tydliga mål som ska uppnås samtidigt som en lösning ska utvecklas, förankras och implementeras. Det har inneburit många år med träning i en kommunikativ förmåga parallellt med ett inkluderande och förklarande ledarskap. Bo arbetar sedan 2004 inom Acando och är sedan 2013 Senior engagement leader.

Bo har uppfattningen att idrotten generellt och föreningslivet specifikt står inför en förändringsresa.  Det är redan idag svårt att behålla tonåringar. Friidrotten har dessutom svårt med att locka och behålla killar. Friidrotten är/blir också lidande av den specialisering och konkurrens som sker i tidiga åldrar. Även om nu flera lagsporter nu tar bort tabeller etc, så kvarstår faktum att friidrotten i alla fall i storstäderna måste konkurrera med idrotter som skriver ”kontrakt” med 10-11-åringar.  Detta är några utmaningar som Bo tycker att vi också måste hantera inom friidrotten. Det finns idag en bra programförklaring, men vi måste jobba ännu hårdare med föreningsutvecklingen inom ramen för den fastslagna verksamhetsinriktningen. Utan bredd, ingen elit!

Bo ger uttryck för tre utvalda områden som han bedömer som angelägna att jobba vidare med och som över tid skall leda till konkreta, mätbara resultat inom respektive område och som är i linje med ”Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning – fler och bättre 2014-2020”. Dessa tre områden är:

- Digitalisering
- Föreningsutveckling
- Samverkan mellan friidrotten och skolan

Utöver de tre utvalda områdena ovan, så hoppas Bo att hans erfarenhet inom strategi- och ledningsarbete ska komma till användning på ett övergripande plan.
 

Johan Storåkers

har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2014 och är en välbekant profil i friidrotten med en lång erfarenhet av arbete inom Svensk Friidrott. Johan har arbetat en betydande del med idrottspolitik och media. Bland annat har han varit presschef vid c:a 60 större tävlingar (inklusive SM-tävlingar, DN- och Bauhausgalor och Folksam Grand Prix-galor) och har varit medieansvarig på Svensk Friidrott.

Under lång tid har Johan varit engagerad för Liberalerna (tidigare Folkpartiet) i Sundbyberg stad. Sedan årsskiftet 2015/2016 är han kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Tidigare var Johan under flera år oppositionsråd och har varit med och skrivit två av Folkpartiets idrottspolitiska program på nationell nivå.
 
För närvarande är Johan ordförande i Svenska Friidrottsförbundets anläggningskommitté med ett övergripande ansvar för samordning och politisk lobbying. Han var under flera år ledamot i Rådet för idrottens rum och arenor (RIRA) och senare Idrottsrådet samt är idag ledamot av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas nationella valberedning.
 
Johan är även ordförande i 08 fri./Stockholms Friidrottsförbund och valberedare i Elitklubbarna samt Marathon Gruppen. Bland tidigare åtaganden kan till exempel nämnas olika utredningsuppdrag om elitfriidrott och studier samt att han varit medlem av Spårvägens Friidrottsklubbs styrelse under cirka 10 år.
 

Maja Englund

med tio års bakgrund inom finans- och försäkringsbranschen, är 34 år, och var under uppväxttiden i Östersund aktiv friidrottare i ÖGIF.

Maja arbetar idag som avdelningschef för Kundcenter och Försäljning samt som sparekonom på SPP, en del av norska Storebrand. Hon har tidigare jobbat som bla Ekonomi- och Fondadministrationschef samt Försäljningschef och är styrelseledamot i SPP Fastigheter som förvaltar ca 12 miljarder SEK.
Hon är Utbildad Nationalekonom vid Uppsala Universitet och Science Po i Paris och utsedd till en av Sveriges "101 supertalanger" 2018 av Veckans Affärer och även utsedd till en av Sveriges "Framtida kvinnliga ledare" 2017 av Ledarna.

Maja är tredje generationen friidrottare, då hennes farfar, Folke Englund under mitten på 80-talet var ordförande i Svenska Friidrottsförbundet och pappa Olof är namnkunnig Östersundare bl.a. som tävlings läkare i St Olavsloppet, grundat genom Folke Englund för mer än 30 år sedan.

Förutom en förkärlek till friidrotten som Maja delar med sin far och farfar finns också viljan om att göra något för samhället.
- Jag drivs av att skapa en bättre framtid, därför var det självklart för mig att välja ett jobb där jag kan vara med och göra skillnad, säger Maja.

Med ett decenniums erfarenhet från finansbranschen i flera ledande positioner, senast som SPPs Sparekonom och chef för SPP Kundcenterverksamhet, har Maja gått från vision till handling. 
- Pension är din framtida lön och mitt mål är att fler ska vilja engagera sig. Jag vet att många hört det förr och egentligen vet det, men om man också förstår vilken makt man har att påverka genom sina pengar, både vad gäller avkastning och vilken värld du vill gå i pension i, då tror jag tröskeln sänks att faktiskt ta i tu med det.

Maja fortsätter:
- Det är precis som med idrott, för att lyckas nå målet behövs ett starkt team och att du litar på både din egen och andras förmågor. Det handlar om att skapa förutsättningar för delaktighet och en meningsfullhet för hela teamet. Och som ledare har du ett extra ansvar att med jämna mellanrum stämma av att alla springer mot den gemensamma målbilden.

Maja är gift och bor i Stockholm och bygger just nu hus i innerskärgården utanför Stockholm, gillar skidåkning, skärgården, sport och friluftsliv. Under våren kommer Majas dotter att bli storasyster.
 

Stephan Hammar

en mycket välkänd och uppskattad friidrottsprofil, från Karlstad och IF Göta. Under flera år från 2011 och framåt, anställd på Svenska Friidrottsförbundet som såväl Marknads- och Eventchef som t.f. Generalsekreterare.

Stephan har under utbildningstiden och även i sin profession efter anställningen på SFIF:s kansli, varit verksam i och med idrottsrelaterade uppdrag. Detta framgår med all klar tydlighet i hans Magister- och Kandidatuppsatser vid studier i Idrottsvetenskap och civilekonomutbildning med inriktning på marknadsföring. Stephan har också genomgått RF:s och SISU:s Idrottens Ledarskapsprogram (ILP).

Stephan är idag verksamhetschef på Kultur och Fritidsförvaltningen i Karlstad kommun och är bosatt i grannkommunen Hammarö. I och med hans nuvarande uppdrag kan vi alltså addera det perspektivet, kommun-föreningar och kommun-evenemang.

Sedan han lämnade jobbet på förbundskansliet har Stephan haft god kontakt med föreningen, bland annat via förtroendeuppdrag, och har på så sätt fortsatt bra koll på vår idrott och dess utveckling.

Valberedningens ordförande:
 

Anna Sunneborn
Pyrolavägen 31
181 60 Lidingö

mobil: 073 524 02 81

e-post