Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Inkomna nomineringar 

2019

 
Uppdaterad 17 januari 2019
 


NOMINERINGAR FRÅN DISTRIKT


Bohuslän- Dals FIF    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
Ledamöter Berndt Andersson Omval
  Karin Lundgren Omval
  Karin Grute Movin Omval
  Ulrika Pizzeghello Omval
Dalarnas FIF    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
     
Jämtland-Härjedalens FIF    
Ledamöter Berndt Andersson Omval
  Karin Lundgren Omval
  Karin Grute Movin Omval
  Ulrika Pizzeghello Omval
Lekamannarevisor Roland Oscarsson Nyval
     
Medelpads FIF    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
Ledamöter Anders Svanholm Nyval
Lekmannarevisor Roland Oscarsson Nyval
     
Norrbotten FIF    
Ledamot Anders Svanholm Nyval
  Berndt Andersson Omval
  Karin Lundgren Omval
Lekmannarevisor Roland Oscarsson Nyval
     
Stockholms FIF    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
Ledamot Karin Grute Movin Omval
     
Värmlands FIF    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
     
Västerbottens FIF    
Lekmannarevisor Roland Oscarsson Nyval
     
Ångermanlands FIF    
Ordförande  Johan Storåkers Nyval
Ledamot Anders Svanholm Nyval
Lekmannarevisor Roland Oscarsson Nyval

 NOMINERINGAR FRÅN FÖRENINGAR

Brattås CK    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
Ledamöter Berdt Andersson Omval
  Karin Lundgren Omval
  Karin Grute Movin Omval
  Ulrika Pizzeghello Omval
IF Göta    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
Ledamöter Berndt Andersson Omval
  Karin Lundgren Omval
  Karin Grute Movin Omval
  Ulrika Pizzeghello Omval
Huddinge AIS    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
     
Håfreströms IF    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
Ledamöter Berndt Andersson Omval
  Karin Lundgren Omval
  Karin Grute Movin Omval
  Ulrika Pizzeghello Omval
Hässelby SK    
Ledamot Toralf Nilsson Nyval
     
Höganäs IF    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
Ledamöter Berndt Andersson Omval
  Karin Grute Movin Omval
IFK Lidingö    
Ordförande Toralf Nilsson Nyval
Ledamöter Karin Grute Movin Omval
  Toralf Nilsson Nyval
IK Orient    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
Ledamöter Berndt Andersson Omval
  Karin Lundgren Omval
  Karin Grute Movin Omval
  Ulrika Pizzeghello Omval
     
Spårvägens FK    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
     
Stenungssund FI    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
Ledamöter Berndt Andersson Omval
  Karin Lundgren Omval
  Karin Grute Movin Omval
  Ulrika Pizzeghello Omval
Strömstads IF    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
Ledamöter Berndt Andersson Omval
  Karin Lundgren Omval
  Karin Grute Movin Omval
  Ulrika Pizzeghello Omval
Sundsvalls FI    
Ordförande  Johan Storåkers Nyval
     
Söderhamns IF    
Ordförande  Johan Storåkers Nyval
Ledamöter Ulrika Pizzeghello Omval
Lekmannarevisor Roland Oscarsson Nyval
     
Timrå AIF    
Ordförande  Johan Storåkers Nyval
     
IFK Tumba    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
     
Utby IK    
Ordförande Johan Storåkers Nyval
Ledamot Berndt Andersson Omval

 

 


Valberedningens kontaktperson:

Andreas Thornell

mobil: 072-250 05 57

e-post

 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Valberedningen informerar

Inkomna nomineringar