Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

 2019UTLYSNING

Tidpunkt: 23-24 mars 2019

Plats: Karlstad

 

Röstberättigade kommer att få kallelse till förbundsårsmötet per post i slutet av januari 2019.


Medlemsföreningar samt distriktsförbund har rätt att lämna motioner till förbundsårsmötet.

Motionerna skall skickas till Svensk Friidrott, att. Ellinor Jansson.

Sänd via e-post till info@friidrott.se


eller

Vanlig post till
Svensk Friidrott/Ellinor Jansson
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
.

Motionerna skall vara Svensk Friidrott tillhanda senast den 15 januari 2019.

 

Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningen, vars ordförande är Mikael Romell (tel 0707-47 45 49)