Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningens förslag
 

2019

 

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL


Ordförande (mandatperiod 1 år): Johan Storåkers (nyval) Läs CV
Ledamot (mandatperiod 2 år): Karin Lundgren (omval) Läs CV
Ledamot (mandatperiod 2 år): Ulrika Pizzeghello (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Karin Grute Movin (omval) Läs CV
Ledamot (mandatperiod 2 år): Berndt Andersson (omval) Läs CV
Ledamot (mandatperiod 1 år): Anders Svanholm (fyllnadsval) Läs CV

Inga övriga inkomna nominerade kvarstår som kandidater (samtliga har avböjt). 

Anm: Bo Sjölander, Maja Englund och Stephan Hammar har ett år kvar på sin mandatperiod.
 
Ytterligare information om föreslagna kandidater
Under lördagen den 23 mars kommer det finnas möjlighet att träffa/diskutera med kandidaterna och med valberedningen. De som kandiderar kan ge en kort presentation av sig själva och informera om vilka frågor man vill driva samt svara på frågor från delegaterna.

Informationsstunden är öppen även för person som inte ingår valberedningens förslag (se ovan) men som blir nominerad på Förbundsårsmötet.

Kort information om de personer som är valberedningens förslag hävisas till de CV som finns länkade ovan. 

Tveka inte att kontakta valberedningens ordförande Mikael Romell,
tel: 0707 47 45 79 eller ännu hellre mikael.romell@gmail.com vid eventuella frågor.
 
FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER
Revisor (mandatperiod 1 år): Grant Thornton med auktoriserade revisor Stefan Norell som huvudansvarig.

FÖRSLAG TILL VAL AV LEKMANNAREVISORER
Revisor (mandatperiod 1 år): Roland Oscarsson Läs CV
Suppleant (mandatperiod 1 år): Lou Cedervall Läs CV
 
ÖVRIGT
Till mötesordförande föreslås Christer Pallin tidigare chefsjurist vid RF:s och SISU:s gemensamma kansli. Mötessekreterare är Björn Eliasson, Karlstad.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Mikael Romell, Göteborg samt ledamöterna Åsa Jönsson, Stockholm, Gunilla Löthagen Sjöstrand, Frösön, Lars Skoglund, Gävle och Andreas Thornell, Stockholm.
 
Ordförande Mikael Romell samt ledamöterna Gunilla Löthagen Sjöstrand och Lars Skoglund är beredda att ingå i den nya valberedning som ska väljas.
Ledamöterna Åsa Jönsson och Andreas Thornell avböjer omval.


 

Valberedningens ordförande:

Mikael Romell 
Ceresplatsen 12
417 58 Göteborg

mobil: 0707-47 45 49

e-post