Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Inkomna nomineringar 

2020

 
Uppdaterad 16 januari 2020
 


NOMINERINGAR FRÅN DISTRIKT


Bohuslän-Dals FIF    
Ordförande Johan Storåkers Omval
Ledamöter Maja Englund Omval
  Stephan Hammar Omval
  Bo Sjölander Omval
  Anders Svanholm Omval
Lekamannarevisor Roland Oscarsson Omval
Suppleant lekmannarevisor Lou Cederwall Omval
     
Hallans FIF    
Ordförande Johan Storåkers Omval
Ledamöter Maja Englund Omval
  Stephan Hammar Omval
  Bo Sjölander Omval
  Anders Svanholm Omval
     
Jämtland Härjedalens FIF    
Ledamöter Maja Englund Omval
  Stephan Hammar Omval
  Bo Sjölander Omval
  Anders Svanholm Omval
Lekmannarevisor Roland Oscarsson Omval
Suppleant lekmannarevisor Lou Cederwall Omval
     
Norrbottens FIF    
Ledamot Anders Svanholm Omval
Lekmannarevisor Roland Oscarsson Omval
Suppleant lekmannarevisor Lou Cederwall Omval
     
Stockholms FIF    
Ordförande  Johan Storåkers Omval
     
Värmlands FIF    
Ordförande Johan Storåkers Omval
Ledamot Stephan Hammar Omval
     
Ångermanlands FIF    
Ordförande  Johan Storåkers Omval
Ledamot Anders Svanholm Omval
Lekmannarevisor Roland Oscarsson Omval
Suppleant lekmannarevisor Lou Cederwall Omval

 NOMINERINGAR FRÅN FÖRENINGAR

Brattås CK Friidrott    
Ordförande Johan Storåkers Omval
Ledamöter Maja Englund Omval
  Stephan Hammar Omval
  Bo Sjölander Omval
  Anders Svanholm Omval
Lekmannarevisor Roland Oscarsson Omval
Suppleant lekmannarevisor Lou Cederwall Omval
     
IF Göta    
Ordförande Johan Storåkers Omval
Ledamot Stephan Hammar Omval
     
Spårvägens FK    
Ordförande Johan Storåkers Omval
     
IFK Tumba FK    
Ordförande Johan Storåkers Omval
Ledamot Anders Svanholm Omval

 

 


Valberedningens kontaktperson:
 

Mikael Romell 
Ceresplatsen 12
417 58 Göteborg

mobil: 0707-47 45 49

e-post

 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Valberedningens utlåtande om arvoden

Valberedningen informerar

Inkomna nomineringar