Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningens förslag
 

28-29 mars 2020

Uppsala


 

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL

 

Ordförande (mandatperiod 1 år): Johan Storåkers (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Maja Englund (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Bo Sjölander (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Stephan Hammar (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Ellinor Stuhrmann (nyval)
Ledamot (mandatperiod 1 år): Anders Svanholm (omval)

Övriga inkomna nomineringar  Ivan Sundström (nyval) 

Anm: Karin Lundgren, Ulrika Pizzeghello och Berndt Andersson har ett år kvar på sin mandatperiod. Karin Grute Movin har ett år kvar på sin mandatperiod men avstår sin plats då hon i egenskap av ledamot i EAA automatiskt har en plats i styrelsen.
 
Ytterligare information om föreslagna kandidater
***
Johan Storåkers (f. 1973)
Invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2014, ordförande sedan 2019. Uppskattad friidrottsprofil med bred lokal, distrikt och nationell erfarenhet, med allt från kommitté- och föreningsarbete, idrottspolitiska utredningar till rollen som presschef vid ett 60-tal större tävlingar. Politisk engagerad i Liberalerna, och sedan 2016 kommunalråd samt ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sundbyberg stad där han även bor.
 
 
Leder arbetet i Svenska Friidrottsförbundets styrelse där han tidigare bland annat varit ordförande i anläggningskommitté med speciellt ansvar för samordning och lobbying.
 
***
Bo Sjölander (f.1961)
Invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2016. Gedigen friidrottsbakgrund och sedan 2011 ordförande i Täby IS Friidrott. Civilekonom som jobbar i egen verksamhet som CIO och projektledare. Har lång erfarenhet som projekt- och förändringsledare, inklusive inkluderande och kommunikativt ledarskap. Bor i Täby.
 
Driver digitaliseringsfrågor i Svenska Friidrottsförbundets styrelse, och leder arbetet med att ta fram STRATEGI 2025.
 
***
Stephan Hammar (f. 1978)
Invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2017. Välkänd friidrottsprofil med förflutet som bl.a. kanslichef på IF Göta, t.f. generalsekreterare samt marknads- och eventchef på Svenska Friidrottsförbundet. Civilekonom och idrottsvetare som idag jobbar som verksamhetschef i Karlstads kommun, med ansvar för kommunens bad- och sportverksamheter. Bor på Hammarö.
 
Ordförande i Svenska Friidrottsförbundets anläggningskommitté, och ansvarig styrelseledamot för Finnkampen och Folksam GP-serien.
 
***
Maja Englund (f. 1984)
Invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2018. Var under uppväxttiden aktiv friidrottare i Östersunds GIF Friidrott. Nationalekonom med mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom finansbranschen. Jobbar idag som kund- och affärsutvecklingschef på SPP. Utsågs 2018 till en av Sveriges 101 Supertalanger av Veckans Affärer. Bor i Stockholm.
 
Aktiv i Svenska Friidrottsförbundets fokusområde förening. Arbetar med STRATEGI 2025 samt implementering av SOCRA (Swedish Obstacle Course Race Association).
 
***
Anders Svanholm (f. 1979)
Invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2019. Mångårig erfarenhet som ledare inom friidrotten, bland annat som ordförande i Sundsvalls Friidrott, styrelseledamot i Brännans Friidrottsförening och valberedare i Ångermanlands Friidrottsförbund. Ekonom som idag jobbar som arbetsledare och platschef på Härnösand Energi & Miljö. Bor i Härnösand.
 
Aktiv i Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté och fokusområde Ledare/tränare. Utsedd av styrelsen att arbeta med LOC för Veteran-VM i Göteborg 2022.
 
***
Ellinor Stuhrman (f. 1977)
Föreslås bli invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2020. Har ett förflutet som elitfriidrottare med sju SM-guld på 200, 400 och 4 x 100 meter. Civilingenjör med gedigen erfarenhet som bygg- och projektledare, bland annat från nybyggnationen av Norrköpings friidrottsarena, samt Stadium Arena i Norrköping där hon var sakkunnig för utformningen av friidrottshallen. Jobbar idag som sportchef i Tjalve IF Norrköping, Friidrott där hon ansvarar för att utveckla den sportsliga verksamheten inklusive ungdomsverksamheten, samt att lägga grunden för nya motionslopp. Bor i Norrköping.
 
Under lördagen den 28 mars kommer det vid behov finnas möjlighet att träffa/diskutera med kandidaterna och med valberedningen. De som kandiderar kan ge en kort presentation av sig själva och informera om vilka frågor man vill driva samt svara på frågor från delegaterna.

Informationsstunden är öppen även för person som inte ingår valberedningens förslag (se ovan) men blir nominerad på Förbundsårsmötet.

Tveka inte att kontakta valberedningens ordförande Mikael Romell,
tel: 0707 47 45 79 eller ännu hellre mikael.romell@gmail.com vid eventuella frågor.
 
FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER
Revisor (mandatperiod 1 år): Grant Thornton med auktoriserade revisor Stefan Norell som huvudansvarig

FÖRSLAG TILL VAL AV LEKMANNAREVISORER
Revisor (mandatperiod 1 år): vakant  
Suppleant (mandatperiod 1 år): Lou Cedervall (omval)  
 
ÖVRIGT
Till mötesordförande föreslås Christer Pallin tidigare chefsjurist vid RF:s och SISU:s gemensamma kansli. Till mötessekreterare föreslås Toinie Rönnholm, Sekreterare Uppsala IF.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Mikael Romell, Göteborg samt ledamöterna Gunilla Löthagen Sjöstrand, Frösön, Helene Bourdin, Stockholm, Anders ”Kullen” Havdelin, Gotland och Stockholm samt Anders Thorén, Karlstad.
 
Ledamöterna Gunilla Löthagen Sjöstrand, Helene Bourdin, Anders ”Kullen” Havdelin och Anders Thorén är beredda att ingå i den nya valberedning som ska väljas.
Ordförande Mikael Romell kommer att ha ett anställningsförhållande med Göteborgs Friidrottsförbund (för Veteran-VM) och är då i enlighet med stadgarna inte valbar.


 

Valberedningens ordförande:

Mikael Romell 
Ceresplatsen 12
417 58 Göteborg

mobil: 0707-47 45 49

e-post