Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsmötesveckan 2021Då Förbundsårsmötet 2021 kommer att hållas digital begränsas möjigheterna för det informationsutbyte som brukar vara en del av Förbundsårsmötets Demokratitorg. 

Initiativet togs därför till en Årsmötesvecka. Dagar kring Förbundsårsmötet som ägnas åt att dela information och diskutera frågor som rör Förbundsårsmötet men även friidrottens utvecklingsarbete i stort. 

Årsmötetsveckan 2021 kommer att vara digital och utgörs av en webbinarieprogram. Några av webbinarierna riktar sig framförallt till delegaterna på Förbundsårsmötet medan andra är öppna för alla som är intresserade. 

Schemat nedan fylls på med mer detaljer efter hand och kan också komma att kompletteras med ytterligare webbinarier. 
 

Datum & tid

Titel & innehåll

Målgrupp

Länk/anmälan

 

 

 

 

Måndag 22/3

 

 

 

18.30-19.15

 

Testmöte Easymeet
Möjlighet att få hjälp och stöd med inloggning och ställa frågor. 

Delegater

 

Inbjudan skickas via Easymeet

19.30-20.30
 

Anläggningar
Anläggningskommittén presenterar sig och sitt arbete med rådgivning i anläggnings-frågor. Fokus på miljö/ mikroplaster, certifiering av anläggningar samt OCR-frågor.

Förenings-ledare och anläggnings-ansvariga i kommuner

Anmälan senast den 22 mars klockan 15.00 via e-post till Daniel Bergin

       
Tisdag 23/3

 

 

 

18.30-20.30

 

Valberedningen informerar
Information om arbetet,
förslag och övriga nomineringar
Om program och presentationer

Delegater

 

Länk för att nå mötet
 

 

 

 

 

Onsdag 24/3

 

 

 

18.30-20.30 

Motioner
Motionärer erbjuds möjlighet
att plädera och ge bakgrund
till inlämnade motioner. Delegater kan ställa frågor. 

Delegater 

Länk för att nå mötet


 

 

 

 

 

Torsdag 25/3

 

 

 

18.30-20.30

 

Inledning: Finnkampen

Styrelsens förslag

Förbundsstyrelsen presenterar sina förslag med fokus på Friidrottens Strategi 2025. Delegater kan ställa frågor.

Delegater

 

Länk för att nå mötet
 

 

 

 

 

Lördag 27/3

 

 

 

9.00-18.00
 

Förbundsårsmötet
 

Delegater


 


 

Inbjudan skickas via Easymeet

För övriga finns livesändning på friidrott.se

Onsdag 31/3

 

 

 

19.00-20.00
 

Utmärkelser & avtackningar 
Utdelningar av ungdoms- och ledarstipendier, förtjänsttecken och olika avtackningar. Även andra prisutdelningar och utmärkelser från 2020.

Alla 
som vill
fira och glädjas!

 

Länk till sändning