Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


STYRELSENS FÖRSLAG

 

Kompletterande handling:
Styrelseförslag som bordlades 2020 och konsekvensändringar (uppd. 12/3)

1

 

Verksamhetsinriktning 2021-2025: Friidrottens Strategi 2025
Bilaga 1: Friidrottens Strategi 2025
 

2 
Revidering av stadgar för Svenska Friidrottsförbundet och stadgemall för specialdistriktsförbund (SDF) (uppd. 22/3)
Bilaga 1: Förslag nya stadgar SFIF
Bilaga 2: Nuvarande stadgar SFIF
Bilaga 3: Ändringsansvisningar stadgar SFIF
Bilaga 4: Förslag ny stadgemall SDF, från 2022
Bilaga 5: Nuvarande stadgemall SDF 
Bilaga 6: Ändringsanvisningar stadgemall SDF   
                                 
3
 
Tävlingsregler för parafriidrott
 
4
 
Uppdragsbeskrivning lekmannarevisor (bordlagt från FÅM 2020)
 
5
 
Ändring av startkommando (bordlagt från FÅM 2020)
 
6
 

SM-status för 24-timmarslöpning
(bordlagt från FÅM 2020) (uppd. 12/3)

7
 
SM-status för traillöpning (bordlagt från FÅM 2020) (uppd. 12/3)
 
8
 
SM-status för veteranklasser på 100 km (bordlagt från FÅM 2020)
 
9
 
Nationell tillämpning av regelverket om skor 
 
10

 
Delegering avseende ändring av tävlingsregler 
(bordlagt från FÅM 2020)
 
11
 
Förbundsårsmöte resp Friidrottsforum genomförs vartannat år (bordlagt från FÅM 2020)