Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 4 oktober 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

 2021UTLYSNING

Tidpunkt: 27 mars 2021

Plats: Digitalt via Easymeet
Röstberättigade kommer att få kallelse till förbundsårsmötet per post i slutet av januari 2021.


Medlemsföreningar samt distriktsförbund har rätt att lämna motioner till förbundsårsmötet.

Motionerna skall skickas till Svensk Friidrott, att. Ellinor Jansson.
 

Sänd via e-post till ellinor.jansson@friidrott.se


eller

Vanlig post till
Svensk Friidrott/Ellinor Jansson
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
.

Motionerna skall vara Svensk Friidrott tillhanda senast den 15 januari 2021.

 

Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningen, vars ordförande är Anders "Kullen" Havdelin (tel 0705-158582)