Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningens förslag
 

27 mars 2021

Online

 

Valberedning väljs av förbundsårsmötet och arbetar på dess uppdrag enligt 24 § i förbundets stadgar. Uppgiften är att på kommande förbundsårsmöte föreslå val till förbundsstyrelse.

I arbetet tar valberedningen hänsyn till inkomna nomineringar, och att styrelsen som helhet har en sammansättning av ledamöter med relevanta kunskaper och erfarenheter och som kan jobba tillsammans på ett bra sätt för svensk friidrotts bästa. Valberedningen föreslår även revisorer.
 
Inför förbundsårsmötet 2021 föreslår valberedningen följande:

FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE

 
Ordförande (mandatperiod 1 år): Johan Storåkers (omval) 
Ledamot (mandatperiod 2 år): Berndt Andersson (omval)                   
Ledamot (mandatperiod 2 år): Anders Svanholm (omval) 
Ledamot (mandatperiod 2 år): Caroline Gedin (nyval) 
Ledamot (mandatperiod 2 år): Frida Näsman Fagerström (nyval) 
Ledamot (mandatperiod 1 år): Karin Lundgren (fyllnadsval) 
Ledamot (mandatperiod 1 år): Ulrika Granfors Wellemets (fyllnadsval) 
 
Övriga nominerade
Ulrika Pizzeghello          
Willy Berggren

Anm: Bo Sjölander och Stephan Hammar har ett år kvar på sina mandatperioder. I tillägg har Karin Grute Movin en plats i styrelsen genom sin position i Europeiska Friidrottsförbundet.

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER
Revisor (mandatperiod 1 år): Grant Thornton med Stefan Norell som huvudansvarig och Josefine Forss som suppleant.

FÖRSLAG TILL VAL AV LEKMANNAREVISORER
Lekmannarevisor (mandatperiod 1 år): Leif-Göran Mosell (omval), Pia Bosdotter Olson (nyval)
Lekmannarevisor suppleant (mandatperiod 1 år): Lou Cedervall (omval), Johnny Lingstam (nyval)
  
 
ÖVRIGT
Till mötesordförande föreslås Christer Pallin tidigare chefsjurist vid RF:s och SISU:s gemensamma kansli. Till mötessekreterare föreslås Anna Jonsson, Förbundskansliet.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Anders ”Kullen Havdelin, Gotland och Stockholm, vice ordförande Helene Bourdin, Stockholm samt ledamöterna Gunilla Löthagen Sjöstrand, Frösön, Anders Thorén, Karlstad, samt Tomas Strandberg, Malmö.
 
Samtliga ledamöter är beredda att ingå i den nya valberedning som ska väljas.