Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Förbundsårsmötet 2002

Verksamhetsinriktning 2001-2004

RAPPORT FRÅN MÖTET

 

Program

Fredag 25 januari
Seminaredelen  
15.00-16.00 Incheckning och fika
16.00-16.30 Idrottsminister Ulrica Messing inleder semiariedelen
16.30-18.00 EM 2006 en möjlighet...var med och påverka framtiden. Vad vill vi göra EM:et till?
18.00-18.30 Fika
18.30-20.00

Temagrupper
1) Hur öka deltagarantalet på stora-SM?
2) Är ledarfrågan en begränsning?
3) Ungdomssatsningen - Hur går vi vidare?

20.30 Middag
 

Lördag 26januari

09.00-12.00 Resurstid för SDF- och föreningsmöten
(lokal bokas av Susanne Möllberg, tel 08 - 587 721 15)
12.00-13.00 Lunch
   

Förbundsmötet

 
13.00-15.00 Förhandlingar t o m punkt 9
15.00-15.30 Fika
15.30-16.00 Stipendieutdelning
16.00-17.15 Är vi rätt organiserade för framtiden?
Presentation förstudie plus diskussion
17.15-17.30 Fruktpaus
17.30-18.30 Kort summering av fredagens temapunkter
18.30-20.00 Egen motion/rekreation
20.00 Middag
 
Söndag 27 januari
09.00-10.00 Sammanfattande diskussion med ev. rekommendation från mötet
10.00-11.00 Förhandlingar
11.00-11.30 Fika med fralla, utcheckning hotellet
11.30-14.00 Förhandlingarna fortsätter
Mötets avslutande