Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 4 oktober 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

Verksamhetsinriktning 2004-2006

Kort rapport från mötet

Program

Fredag 24 januari
Seminariedelen  
14.00-15.00 Incheckning, registrering och fika
15.00-17.00

Parallellaktiviteter
- SM:s fortsatta utveckling
- SFIF:s budget och ekonomi
- EM 2006, hur tar vi vara på det?

17.30-19.30 Resurstid för egna möten
20.00 Gemensam middag
 

Lördag 25 januari

09.00-12.00 Organisationsutvecklingen
Vad har hänt? Hur fortsätter vi?
12.00-13.00 Lunch och kompletterande registreringar
   

Förbundsmötet

 
13.00-15.00 Förhandlingar
15.00-15.30 Fika
15.30-16.00 Stipendieutdelning och övrig premiering
16.00-18.00 Forts. förhandlingarna
18.00-20.00 Egen motion/rekreation
20.00 Middag
 
Söndag 26 januari
09.00-11.00 Forts. förhandlingarna
11.00-11.30 Fika med fralla
11.30-13.00 Forts. förhandlingarna
  Mötets avslutande