Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

Verksamhetsinriktning '05-'07

Årsberättelse '03 (PDF, 665 KB)

Kort rapport från mötet

Mötesprotokoll (PDF, 48 KB)

Program

Fredag  
26 mars  
14.00–15.00 Incheckning, registrering, fika
  Seminariedelen
15.00–17.30 Parallellaktiviteter
  - Handslaget
  - SFIF:s ekonomi
  - Unga Ledare – vad har hänt och händer?
  - Coachens roll 2010
   
  Resurstid för egna möten
   
20.00 Gemensam middagsbuffé
   
Lördag  
27 mars  
09.00–11.15 Unga kan påverka – vill och vågar ta för sig!
  Diskussion tillsammans med Ungdomsforums deltagare om ledarskap, värderingar, påverkan, delaktighet, ansvar, kunskap.
   
11.15–12.30 Hur bygger vi upp svensk friidrott på lång sikt?
  En strategisk diskussion och återrapportering från regionmötena - ett första steg mot 'Förbundets nya strategi- och planeringsprocess'.
   
12.30–13.30 Lunch
   
13.30–ca18.00 Förbundsmötesförhandlingar
  Förbundsmötet kommer att ajourneras under en timma för att ge tillfälle att diskutera förslaget till verksamhetsinriktning för 2005–2007 i mindre grupper innan det formellt behandlas på Förbundsmötet.
   
  Resurstid för egna möten
   
20.00 Gemensam middagsbuffé
  Stipendieutdelning
   
Söndag  
28 mars  
08.30–11.00 Fortsatta förhandlingar
   
11.00–11.30 Fika med fralla
   
11.30–13.00 Fortsatta förhandlingar
   
  Mötets avslutning