Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


11-13 mars 2005 i Helsingborg

 

Verksamhetsinriktning '06-'08 (pdf)

Årsberättelse '04 (pdf, 1.87 MB!)

Protokoll

Program

Fredag  
11 mars  
17.00 Samling, incheckning, val av seminarier, fika
   
18.00 Öppning av förbundsmöteshelgen
  Utdelning av stipendier
  Presentation av SFIF:s nybildade Ungdomsråd
   
19.00 Samling, mingel och middag
   
  Tid för egna möten
   
Lördag  
12 mars  
09.00 "Kan man se in i framtiden?" - Troed Troedsson
   
10.15 Fikapaus
   
10.45 Seminarier (fem parallella)
  - Marknadsprojekt och SFIF:s samarbetspartners
  - Handslaget
  - Anläggningsfrågor
  - Elitverksamheten 2005-2006
  - Framtida tävlingsformer för barn och ungdomar
   
12.00 Lunch
   
13.15 Seminarier (fem parallella)
   
14.30 Fikapaus
   
15.00 Förbundsmötet öppnas
  Utdelning av utmärkelsen "Årets förbund"
  Årsmötesförhandlingar
   
18.00 ca Förbundsmötet ajouneras
  Tid för egna möten (bl a Elitföreningarna)
   
20.00 Bankett
   
Söndag  
13 mars  
09.00 EM 2006 - Toralf Nilsson, GS EM 2006
   
09.45 Förbundsmötet återupptas
  Fika
   
12.00 ca Förbundsmöteshelgen avslutas