Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


24-25 mars 2007 i Eskilstuna

Utlysning/inbjudan Program
Kallelse Seminarier
Röstlängder Föredragningslista
Motioner (PDF 2.9 MB) Styrelsens förslag
Motioner med styrelsens yttranden Valberedningens förslag
Årsberättelse 2006 (PDF 5.8 MB) Mötesprotokoll
Verksamhetsinriktning
2008-2010
(PDF 2.7 MB)
Reseräkning
Deltagarförteckning Årsavgift

 

Program

Lördag  

24 mars

 
09.00 Registrering av ombud
10.00 Öppning av Förbundshelgen, Yngve Andersson
10.15 Inspirationsföreläsning, Thomas Fürth, Kairos Future
"Nya värderingar, nya livsstilar - om framtida utmaningar"
11.10 4 parallella seminarier:
  SDF - organisation och stöd inkl nya Handslaget,
Framtida möten, Friidrottens prestationscenter (FPC),
Friidrottens framtid.
12.10 Stipendieutdelningar:
  Edwin Wide, Ungdomsfonden och Gunder Hägg Albacken samt utdelning av Svenska Friidrottsförbundets förtjänstmedalj i guld
Presentation av Mikael Peterson, tillträdande GS
12.30 Lunch
14.00 Förbundsmötet öppnas
Årsmötesförhandlingar
15.30 Fikapaus
16.00 Fortsatta årsmötesförhandlingar
18.00 Förbundsmötet ajourneras
20.00 Bankett i Stadshuset, värd Kommunfullmäktiges ordförande Jonny Lundgren, Eskilstuna kommun
Söndag  
25 mars  
  Tid att disponera
10.00 Årsmötesförhandlingarna återupptas
11.30 Fikapaus
11.50 Fortsatta årsmötesförhandlingar
13.45 Förbundsmöteshelgen avslutas.
 

Jörgen Landin, Råby Rekarne hälsar välkommen till SM

14.00 Lunch